πρόσληψη-νοσηλευτή-στο-δήμο-γαλατσίο-15838
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 12:26

Πρόσληψη νοσηλευτή στο Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει οτι πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1) φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τριας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Γαλατσίου, που εδρεύει στο Γαλάτσι, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους (Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής:

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ