Πρόσληψη μηχανικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά» του έργου «Έκθεση κειμηλιαρχείου Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά» για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ