πρόσληψη-κοινωνικού-λειτουργού-στο-δ-499566
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 10:23

Πρόσληψη κοινωνικού λειτουργού στο Δ. Παιονίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας» του Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο Ν. Κιλκίς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ