Πρόσληψη καθαριστή στο Δ. Μαρώνειας-Σαπών

Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μαρώνειας – Σαπών , πρόκειται να προσλάβει µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου έναν/µία καθαριστή/στρια για τον καθαρισµό της Σχολικής Μονάδας «ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΑΠΩΝ».

Έργο του /της προσληφθέντος/είσας θα είναι ο καθαρισµός τεσσάρων ( 4 ) συνολικά αιθουσών διδασκαλίας που λειτουργούν στα χρονικά πλαίσια του κανονισµού ωρολογίου προγράµµατος του σχολείου, των γραφείων των διδασκόντων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.

Η σύµβαση µίσθωσης έργου που θα υπογραφεί αφορά το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι της 30/06/2018 .

Οι ενδιαφερόµενοι για τη θέση αυτή , πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών , να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν και να είναι δηµότες και µόνιµοι κάτοικοι της ∆.Ε. Σαπών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την 27η Σεπτεµβρίου µέχρι και την 30η Σεπτεµβρίου , τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες , στο γραφείο της Β θµιας Σχολικής Επιτροπής , στις Σάπες (Παπαδήµα 2), συνοδευόµενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (ειδικό έντυπο θα παραλαµβάνεται από το γραφείο της Β’θµιας Σχολικής Επιτροπής)

2. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

4. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.

5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής ∆ήλωσης .

6. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕ∆ για χρόνο ανεργίας.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!