Πρόσληψη δικηγόρου στο δήμο Ζακύνθου

Ανακοινώνεται η πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου «παρά πρωτοδίκαις» στο δήμο Ζακύνθου με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ