ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Σισμανόγλειο (ΦΕΚ)

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ» (Υπουργείο Υγείας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους και 2 θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών.

Ειδικότητες:

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ΝομικήςΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΣΕΠ