προσλήψεις-τεσσάρων-ατόμων-στο-δήμο-λ-63624
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 31.01.2017 | 11:00

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων στο δήμο Λέσβου

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», ο δήμος Λέσβου προχωρά στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Λέσβου».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ