προσλήψεις-στην-αμκε-ψυχοκοινωνικής-91136
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 12.05.2023 | 12:54

Προσλήψεις στην ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “ΑΡΩΓΗ”

Η ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “ΑΡΩΓΗ”, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος , για τη λειτουργία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης , Κινητής Μονάδας Εφήβων & Παιδιών, και Κέντρων Ημέρας σε Αττική και Κρήτη ( στα πλαίσια «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, – ΕΛΛΑΔΑ 2.0)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

αίτηση

πτυχίο

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

αποδεικτικό γνώσης Η/Υ

αποδεικτικό γνώσης Ξένης Γλώσσας

δίπλωμα οδήγησης ( για την Κινητή Μονάδα & τα Οικοτροφεία)

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλά φωτοαντίγραφα και ηλεκτρονικάστο e-mail: [email protected] Σε περίπτωση πρόσληψης, προσκομίζονται για έλεγχο τα πρωτότυπα ή θεωρημένα φωτοαντίγραφα. Για τίτλους του εξωτερικού προσκομίζονται εξ’ αρχής οι αντιστοιχίες βαθμών και τίτλων. Αιτήσεις και δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά έως την Παρασκευή 12/5/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28410 25905 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00μμ-16:00μμ ) και το site : www. arwgi.gr