Προσλήψεις δημοσιογράφων στο Δ. Θεσσαλονίκης

H ΔΕΠΘΕ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Ψηφιοιποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της ΔΕΠΘΕ-πρόδρομες εργασίες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Παραγωγή σειράς ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για την Ιστορία του Δήμου Θεσσαλονίκης τον 20ο αιώνα» συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τέλος, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Παραγωγή περιεχομένου για τη υποστήριξη του ιστοτόπου της ΔΕΠΘΕ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΔΕΠΘΕ


Αφήστε μια απάντηση