Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Ζηρού

Ο δήμος Ζηρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών – πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ


Αφήστε μια απάντηση