Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Χαλκίδας

O Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με διάρκεια δύο (02) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (παρ.2 αρθρο 5 του Ν. 2527/1997)
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτάλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων
εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03/06/2020 έως 05/06/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την σχετική αίτησή η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. και να την υποβάλλουν , είτε ηλεκτρονικά στο mail: doappex@hotmail.gr με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, έιτε
ταχυδρομικά στην διεύθυνση του Οργανισμού (Φαρμακίδου 15, 34100 Χαλκίδα) είτε στο Πρωτόκολλο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. στην Οδό Φαρμακίδου 15
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!