προσλήψεις-6-ατόμων-στο-δήμο-αγίου-νικο-1179027
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 21.09.2023 | 14:00

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής

απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024», στο ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.).

Αναλυτικά: