Προσλήψεις 5 συμβασιούχων στο Δ. Αγίας Παρασκευής

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2)
μηνών συνολικά πέντε (05) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

Ειδικότητες: ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Να είναι Έλληνες Πολίτες.
2.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
4.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,
υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, κ.τ.λ.).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται
στο Α’ μέρος του κεφ.Β’ (Προσόντα και Κωλύματα Διορισμού) του Ν.3584/2007.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς του δημοσίου στουςεργάστηκαν κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12 μήνες).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Πολιτιστικού & Αθλητικού
Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Αιγαίου Πελάγους & Νότου (τέρμα)
Αγία Παρασκευή Τ.Κ. 15342.
Επίσης, λόγω των έκτακτων μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού,
ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα
γίνονται δεκτές και μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: paodap@agiaparaskevi.gr.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 30/6/2030 έως και 01/7/2020 και
ώρες 09:00 έως 14:00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!