Προσλήψεις 4 υδρονομέων στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά - Aftodioikisi.gr
Σάββατο
14
Μάι
Back

Προσλήψεις 4 υδρονομέων στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 06/03/2020 έως την 16/03/2020 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
1. Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα:
– δύο (2) θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
– μία (1) θέση για την Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου
– μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου

2. Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση του, όρισε την
αρδευτική περίοδο από 01/05/2020 έως 30/09/2020.
3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το
60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως. (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.
Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
5. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Διορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

7. Καθήκοντα
Στην υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρονται τα καθήκοντα των υδρονομέων άρδευσης.
8. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στο Χρυσό και στην δημοτική ενότητα Στρυμόνα στο Νέο Σκοπό, στις Κοινότητες του Δήμου μας, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

9. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες και ώρες Διεύθυνση Χρυσό Σερρών Τηλέφωνο 2321352627, 2321352625 FAX 2321352628, 2321352602 Αρμόδιοι υπάλληλοι Νάσκου Παναγιώτα, Καραγκιόζη Αναστασία.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!