Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στο Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά γνωστοποιεί τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020 του ∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 στο Ε.Π. «Αττική 2014 -2020», του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 31-12-2020:
• Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου, µε κωδικό 100
• Ένα (1) στέλεχος ως Στέλεχος Marketing, µε κωδικό 101
• Ένα (1) στέλεχος ως ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης, µε κωδικό 102

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!