προσλήψεις-3-ατόμων-στο-δήμο-καλαμπάκα-364039
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 14.04.2020 | 16:38

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Καλαμπάκας

O Δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά τριών (3) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:

 στο πρωτόκολλο του Δήμου Μετεώρων ,

 ταχυδρομικά στην διεύθυνση:οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1

 και στο e-mail:[email protected]από 15/4/2020 έως 24/4/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ