προσλήψεις-10-πτυχιούχων-ειδικής-αγωγή-387256
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 15.10.2020 | 11:12

Προσλήψεις 10 πτυχιούχων ειδικής αγωγής στο Δ. Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης www. metamorfossi.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη οδό Ι. Ράλλη & Δημαρχείου, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452, απευθύνοντας την στο Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, υπόψη Κας Αικατερίνης Λάσδα (τηλ. επικοινωνίας 2102824333).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ