προσλήψεις-13-ατόμων-στο-δήμο-μεταμόρφω-372849
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 27.03.2020 | 14:38

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Δήμου Μεταμόρφωσης στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊου COVID – 19, ανά ειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται παρακάτω:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη & Δημαρχείου Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση) ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την Δευτέρα 30/03/2020 έως και την Παρασκευή 03/04/2020. Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊου COVID -19, σας γνωστοποιούμε ότι δε θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού καταστήματος και τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας: 2132012900 & 2132012920).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ