Προκήρυξη θέσης σε ευρωπαϊκό μηχανισμό (έγγραφο)

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων της προκήρυξης για θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), ανακοίνωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα  με το A.Π.9088/20-12-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ),) γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA για την ακόλουθη προκήρυξη 5 θέσεων υπαλλήλων με στοιχεία:

ΙΤ Specialist (5 posts) eu-LISA/16/TA/AD5/12.1

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 16η  Iανουαρίου 2017.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/TemporaryAgent.aspx

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν  απευθείας στην

ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected]

ΈΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΘΕΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ


Αφήστε μια απάντηση