Θέση Γιατρού στο Δ. Ιλίου

Ο δήμος Ιλίου θα προβεί στην σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε:

1. Ένα (1) άτοµο ΠΕ -Ιατρών µε ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέµατα υγείας παιδιών και εφήβων και συµβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία µε τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του ∆ήµου.

Ο επιλεγόµενος που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει να έχει τα εξής τυπικά προσόντα:

– Πτυχίο Ιατρικής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.

– Την ειδικότητα της Παιδοψυχιατρικής.

– Άδεια ασκήσεως Ιατρικού επαγγέλµατος

– Να είναι µέλος του Ιατρικού συλλόγου

Επισηµαίνεται ότι προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο σε ∆ήµο ή Νοµικό Πρόσωπο αυτού, καθώς και σχετική εντοπιότητα θα ληφθούν υπόψη.

Η σύµβαση µίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. Κατά την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα µαρτυρούν την καταλληλότητα των επιλεγοµένων για το συγκεκριµένο έργο.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο κατάστηµα του ∆ήµου Ιλίου εντός πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα (επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, βεβαίωση προϋπηρεσίας κ.λπ.).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!