Δημόσιο: Προσλήψεις 552 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ (λίστα)

Σε προσλήψεις 552 ατόμων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων προχωρούν φορείς και οργανισμοί του δημοσίου μέσω προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι υπό την αυστηρή εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα:

ΝΠΙΔ: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»: Πρόσληψη 152 ατόμων

Το ΝΠΙΔ: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής και στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 60ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 4 μηνών, συνολικά εκατόν πενήντα δύο (152) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Βοηθός Ελληνικού Προγράμματος με 4μηνη διάρκεια, Αθήνα

1ΠΕ Βοηθός Προγράμματος –Επιμέλεια Κειμένων με 4μηνη διάρκεια, Αθήνα

1ΠΕ Βοηθός  Προγράμματος-Επιμέλεια Κειμένων με 3μηνη διάρκεια, Αθήνα

1ΠΕ Βοηθός  Προγράμματος-Προεπιλογή Ταινιών με 4μηνη διάρκεια, Αθήνα

5ΠΕ Βοηθοί Προγράμματος-Παρουσιάσεις με 10ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Προγράμματος με  15νθήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΤΕ Βοηθός Τμήματος Φιλοξενίας με 2μηνη διάρκεια, Αθήνα

1ΤΕ Υπεύθυνος Κίνησης Φιλοξενουμένων με 1μηνός διάρκεια, Θεσσαλονίκη

13ΔΕ Βοηθοί Φιλοξενίας-Οδηγοί με 13ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

3ΔΕ Βοηθοί Φιλοξενίας-Υποδοχή-Διαπιστεύσεις με 11ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

2ΔΕ Βοηθοί Φιλοξενίας-Αεροδρόμιο με 10ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Βοηθός Οργάνωσης Εκδηλώσεων με 2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΤΕ Συντονιστής Πωλητηρίων CineΚάρταF/Info Desks με 2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Οργάνωσης Εκδηλώσεων-Συντονιστής Εκδηλώσεων με 45ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

11ΔΕ Βοηθοί Πωλητηρίων/CineΚάρταF/Info Desks με 12ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Κλητήρας Τμήματος Οργάνωσης Εκδηλώσεων-Δημοσίων Σχέσεων με 25ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής-Οργάνωση Λειτουργίας Αποθήκης Υλικού με διάρκεια 1 μηνός, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής-Οδηγός με 18ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Αποθήκης με 12ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής-Συντονιστής Συναρμολόγησης Επίπλων με 15νθήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

7ΔΕ Βοηθοί Παραγωγής-Γενικών Καθηκόντων με 14ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής-Υπεύθυνος Συνεργείων Καθαριότητας Φύλαξης  με 12ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Δημοσιογράφος-Βοηθός Γραφείου Τύπου με 4μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Βοηθός Γραφείου Ελληνικού & Ξένου Τύπου με 2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Βοηθός Γραφείου Ελληνικού & Ξένου Τύπου με διάρκεια 1 μηνός, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Γραφείου Τύπου –Αίθουσα Τύπου με 10ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

3ΔΕ Βοηθοί Γραφείου-ΡΕΠΟΡΤΕΡ/Αίθουσα Τύπου με 10ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Βοηθός Γραφείου  Τύπου-Μεταφραστής με 11ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Συντονιστής Διανομής Υλικού Τσαντών  με 10ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Βραβείου Κοινού  με διάρκεια 1 μηνός, Αθήνα

1ΔΕ Βοηθός Τμήματος Εθελοντισμού  με 45νθήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Βοηθός Πληροφορικής  με 2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

11ΠΕ Βοηθοί Πληροφορικής  με 22ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Πληροφορικής-Κλητήρας με 20ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

23ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού-Ταμίες-Τηλεφωνητές με 11ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

6ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού-Ταμίες-Τηλεφωνητές με 15νθήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Εξυπηρέτηση Κοινού-Ταμίες-Τηλεφωνητές με 45νθήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Συντονιστής Αγοράς με 2μηνη διάρκεια, Αθήνα

1ΠΕ Βοηθός AGORA-Γραφείο Υποστήριξης Ελληνικών Ταινιών με 45νθήμερη διάρκεια, Αθήνα

1ΠΕ Βοηθός AGORA-Γραφείο Υποστήριξης Ελληνικών Ταινιών με 20ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Υπεύθυνος Παραγωγής AGORA με 2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής AGORA με 2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός Παραγωγής AGORA με 10ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Βοηθός Crossroads με 2μηνη διάρκεια, Αθήνα

2ΔΕ Βοηθοί Αγοράς-Υποδοχή με 10ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Διαχειριστής Αναφορών Τμήματος Αγοράς με  διάρκεια 1 μηνός, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Συντονιστής Κίνησης Ταινιών με  2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Βοηθός  Κίνησης Ταινιών με  2μηνη διάρκεια, Αθήνα

1ΔΕ Βοηθός  Κίνησης & Ελέγχου Ταινιών με  2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Τεχνικός-Ηχολήπτης με  2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Μηχανικός Προβολής-Βοηθός Ελέγχου Ταινιών με 2μηνη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

3ΔΕ Μηχανικοί Προβολής Ψηφιακών Προβολών με 15νθήμεη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

1ΔΕ Κλητήρας Τεχνικού Τμήματος με  17ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη

22ΔΕ Ελεγκτές Εισιτηρίων με 11ήμερη διάρκεια, Θεσσαλονίκη.

Από 31 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2019, που θα διεξαχθεί το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.festival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα στις ταχ. διευθύνσεις:

(Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ., Τ.Κ. 117 42, Αθήνα).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-07-2019 (17.00μ.μ.), (Δευτέρα έως Παρασκευή), (10.00π.μ.-17.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/63ΔΙ469ΗΔΔ-ΦΔΘ/document

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 35 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητάς του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, πλήρους & μερικής απασχόλησης, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 100), 8ωρη απασχόληση, Μυτιλήνη Λέσβου

1ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 101), 4ωρη απασχόληση, Μυτιλήνη Λέσβου

2ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 102), 4ωρη απασχόληση, Μύρινα Λήμνου Ν. Λέσβου

2ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 103), 8ωρη απασχόληση, Ρόδος Δωδεκανήσου

6ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 104), 4ωρη απασχόληση, Ρόδος Δωδεκανήσου

2ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 105), 8ωρη απασχόληση, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων

1ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 106), 4ωρη απασχόληση, Ερμούπολη Σύρου Κυκλάδων

4ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 107), 8ωρη απασχόληση, Χίος Β. Αιγαίου

2ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 108), 4ωρη απασχόληση, Χίος Β. Αιγαίου

3ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 109), 8ωρη απασχόληση, Καρλόβασι Σάμου Β. Αιγαίου

2ΥΕ Καθαριότητας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 110), 4ωρη απασχόληση, Καρλόβασι Σάμου Β. Αιγαίου.

Στις  θέσεις με Κωδικούς 100-105 δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Στις  θέσεις με Κωδικούς 106-110  απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον τομέα καθαριότητας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την  προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κας Ε. Γιακουμάτου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22510 36131.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-07-2019 έως και 31-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛΚ6469Β7Λ-ΩΞ3/document

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: Πρόσληψη 34 ατόμων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, που εδρεύει στους Αμπελοκήπους Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Περιφ. Διεύθυνσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2020, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Οδηγοί (με ψηφιακό ταχογράφο), Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών Ηλιούπολης

4ΔΕ Οδηγοί (με αναλογικό ταχογράφο), Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών Ηλιούπολης

1ΔΕ Οδηγός (με ψηφιακό ταχογράφο), Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου Αττικής

1ΔΕ Οδηγός (με αναλογικό ταχογράφο), Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου Αττικής

2ΔΕ Οδηγοί (με ψηφιακό ταχογράφο), Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κωφών-Βαρηκόων Αργυρούπολης Αττικής

4ΔΕ Οδηγοί (με αναλογικό ταχογράφο), Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κωφών-Βαρηκόων Αργυρούπολης Αττικής

1ΔΕ Οδηγός (με αναλογικό ταχογράφο), Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ελευσίνας Αττικής

7ΔΕ Συνοδοί, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών Ηλιούπολης

4ΔΕ Συνοδοί, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου Αττικής

6ΔΕ Συνοδοί, Ειδικό Δημοτικό & Νηπιαγωγείο Κωφών-Βαρηκόων Αργυρούπολης Αττικής

1ΔΕ Συνοδός, Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Ελευσίνας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15-17, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι Αθήνας Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 6464863.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 24-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ9ΔΙ4653ΠΣ-ΧΛ6/document 

Δήμος Κέρκυρας: Πρόσληψη 31 ατόμων

Ο Δήμος  Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, αναφορικά με τη λειτουργία Παιδικών Εξοχών –Κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών για το έτος 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Συντονιστής-τρια, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

2Επιμελητές-τριες, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

7Ομαδάρχες, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Ιατρός, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Νοσοκόμος, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

2Γυμναστές-τριες, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Ειδικός Συνεργάτης-τιδα-Ψυχαγωγός, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Ειδικός Συνεργάτης-τιδα Χειροτεχνίας, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Διαχειριστής-τρια, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Βοηθός Διαχειριστή-τριας Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Μάγειρας-ισσα, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Βοηθός Μάγειρα-ισσας, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Αποθηκάριος, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Ειδικός Τεχνίτης, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Φύλακας, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Ναυαγοσώστης-τρια, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

5Εργάτες-τριες, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Προσωπικό Καθαριότητας, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα

1Οδηγός, Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», Κέρκυρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγούμενη από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κέρκυρας, Πρωτόκολλο, Μαράσλειο Μέγαρο, Ισόγειο, Λ. Αλεξάνδρας 6α, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26613 62773, -776.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 17-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘ1ΟΩΕΑ-ΒΤΔ/document 

ΝΠΙΔ: «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»: Πρόσληψη 25 ατόμων

Το ΝΠΙΔ: «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (δ.τ. ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ), που εδρεύει στου Ζωγράφου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στο Ν.Π.Ι.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Βοηθός Λογιστή, ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ, Ζωγράφου Αττικής

2ΔΕ Ταμίες (Εισπράκτορες), ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ, Ζωγράφου Αττικής

12ΔΕ Φύλακες, ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (υπαίθριοι & στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων), Ζωγράφου Αττικής

8ΔΕ Σερβιτόροι, ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (Κυλικείο Δημοτικού Κοιμητηρίου), Ζωγράφου Αττικής

2ΥΕ Υπάλληλοι Καθαριότητας, ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ, Ζωγράφου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (δ.τ. ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ) , 3ος όροφος Χαρ.. Μούσκου 18,  Τ.Κ. 157 72 Ζωγράφου Αττικής, (υπόψιν κ.κ. Στ. Γιούργα και Χρ. Φασίτσα).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7771007.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 13-07-2019 έως και 23-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ν5ΜΟΛΡΥ-ΝΤΡ/document

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, που εδρεύει στους Αγίους Αναργύρους  της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων [Μηχανικά Σάρωθρα (ομάδας Ι΄-τάξης Δ΄)], Υπηρεσία Καθαριότητας & Κίνησης του Δ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων [Καλαθοφόρα (ομάδας Γ΄-τάξης Δ΄)], Υπηρεσία Καθαριότητας & Κίνησης του Δ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων [Μηχάνημα τύπου JCB (ομάδας Β΄-τάξης Δ΄)], Υπηρεσία Καθαριότητας & Κίνησης του Δ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

20ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Υπηρεσία Καθαριότητας & Κίνησης του Δ. Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Γραφείο Προσωπικού, Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 135 61, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής, (υπόψη κ. Όλγας Αθανασοπούλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2023669.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 24-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ψ7ΓΩ62-Δ96/document

ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ‘’ΡΟΔΑ’’»: Πρόσληψη 23 ατόμων

Το ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ‘’ΡΟΔΑ’’», που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  8μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων [Δ’ (D) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Ρόδος

14ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείων [Δ’ (D) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Ρόδος

1ΔΕ Οδηγός Τουριστικού Τρένου [Δ’ +Ε’ (D) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου], Ρόδος

2ΔΕ Εκδότες Εισιτηρίων, Ρόδος

2ΔΕ Σταθμάρχες, Ρόδος

2ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων, Ρόδος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ‘’ΡΟΔΑ’’», Τμήμα Προσωπικού, Αγίου Ιωάννη 54, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ.κ. Μπλούτη Αστερίας ή Καραμανώλη Φώτη).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22410 22259 & 22410 36370.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2019 έως και 22-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Γ1ΝΟΚΙ9-Ο0Χ/document 

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 23 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 1695 και τίτλο: «Διαχείριση νοσηλίων Οδοντιατρικής», το οποίο χρηματοδοτείται από νοσήλια Τμήματος Οδοντιατρικής και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Καθηγητής κ. Φοίβος Μαδιανός,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα 12μηνης ανανέωσης ή παράτασης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ έως και τη συμπλήρωση 24 μηνών, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών -Γραμματεία Διοίκησης, Γραμματεία Διοίκησης του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

1ΠΕ – Γραμματειακή Υποστήριξη, Γραμματεία του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

1ΤΕ – Γραμματειακή Υποστήριξη, Τμήμα Προμηθειών του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

4ΔΕ – Γραμματειακή Υποστήριξη, Γραμματείες Εργαστηρίων του Οδοντιατρικού Τμήματος

1ΔΕ – Υποστήριξη Ταμείου, Ταμείο Οδοντιατρικού Τμήματος

1ΤΕ Οδοντικής Τεχνολογίας, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, Εργαστήριο Βιοϋλικών του Οδοντιατρικού Τμήματος

1ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων- κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο του Οδοντιατρικού Τμήματος

2ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Μηχανημάτων, Τεχνική Υπηρεσία και οι χώροι κλινικών και εργαστηρίων του Οδοντιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ

1ΔΕ Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων, Οδοντιατρικό Τμήμα

1ΠΕ Νοσηλευτής-τρια, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, Κλινικές του Οδοντιατρικού Τμήματος

1ΤΕ Εργαλειοδότης-τρια, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, Κλινικές του Οδοντιατρικού Τμήματος

1ΤΕ Εργαλειοδότης-τρια, Κλινικές του Οδοντιατρικού Τμήματος

1ΤΕ Εργαλειοδότης-τρια, Κλινικές του Οδοντιατρικού Τμήματος

4ΔΕ Εργαλειοδότες-τριες, Κλινικές του Οδοντιατρικού Τμήματος

1ΥΕ Υποστήριξη Κλινικών Εργαστηρίων, Κλινικές-Εργαστήρια του Οδοντιατρικού Τμήματος.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση (Παράρτημα Ι) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομείου, ο οποίος θα αναγράφει στο εξωτερικό του την ακόλουθη ένδειξη:

Πρόταση κου /κας ……………….

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 0615762019/ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 1695,

είτε  αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Πρωτόκολλο, 7ος όροφος, Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής, ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ), Χ. Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα Αττικής.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 26-07-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6Ι846ΨΖ2Ν-ΤΔΑ/document

Δήμος Κέρκυρας: Πρόσληψη 19 ατόμων

Ο Δήμος  Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την λειτουργία του θερινού προγράμματος «Καλοκαίρι στο ΒΙΔΟ 2019» τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος ή Παθολόγος & ελλείψει αυτών, απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος), Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

2ΤΕ Νοσηλευτές-τριες, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

3ΠΕ Γυμναστές-τριες, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

2ΔΕ Ναυαγοσώστες-τριες, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

1ΠΕ ή ΤΕ Εικαστικός, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

1ΠΕ ή ΤΕ Αισθητικής Αγωγής, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

1ΠΕ ή ΤΕ Θεατρικών Σπουδών, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

4ΔΕ Φύλακες (εν ελλείψει αυτών) ΥΕ Φύλακες, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

2ΥΕ Καθαρίστριες, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Νησίδα ΒΙΔΟ Κέρκυρας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγούμενη από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κέρκυρας, Πρωτόκολλο, Μαράσλειο Μέγαρο, Ισόγειο, Λ. Αλεξάνδρας 6α, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26613 62773, -776.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 17-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω38ΙΩΕΑ-ΡΘΒ/document 

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτης: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτης, που εδρεύει στην Κάτω Τιθορέα της ΠΕ Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 3μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

20ΥΕ Προσωπικό Πυροπροστασίας, Κ. Τιθορέα Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αμφίκλειας-Τιθορέας, Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας, Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ. 350 15, Φθιώτιδα Στερεάς Ελλάδας, (υπόψη κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22343 50305.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2019 έως και 19-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω97ΣΩΨΚ-ΨΣΤ/document 

Δήμος Κορινθίων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Κορινθίων, που εδρεύει στην Κόρινθο της ΠΕ Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Κόρινθος

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Ε’-Τάξης Γ’), Κόρινθος

14ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας-Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Κόρινθος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Κορινθίων, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 201 31, Κόρινθος Πελοποννήσου, (υπόψη κ. κ. Μ. Μπαρμπαρούση & Α. Φίλη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27413 61031 & 27413 61081.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2019 έως και 18-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78ΚΙΩΛ7-ΨΥ4/document

ΔΕΗ Α.Ε.: Πρόσληψη 15 ατόμων

Η ΔΕΗ ΑΕ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Χανδρά Σητείας της ΠΕ Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υποσταθμών, ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Σητεία Λασιθίου

1ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Εγκαταστάσεων &  Εξοπλισμού (Ηλ/της Αυτοματισμών & Οργάνων), ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Σητεία Λασιθίου

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων, ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Σητεία Λασιθίου

1ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής, ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Σητεία Λασιθίου

1ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητής ή Οξυγονοκολλητής, ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Σητεία Λασιθίου

1ΔΕ Τεχνίτης Δομικών Έργων (Οικοδόμων), ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Σητεία Λασιθίου

5ΥΕ Εργάτες-τριες, ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Σητεία Λασιθίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ./ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ.4 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΑΗΣ Αθερινόλακκου, Τ.Κ. 720 59, Χανδράς Σητείας Λασιθίου Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Ξενικάκη Βικτωρίας ή Ανδρεαδάκη Ελένης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28430 63162 & 28430 63075.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2019 έως και 19-07-2019

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου»: Πρόσληψη 11 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου», που εδρεύει στο Μαρούσι της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για την περίοδο 2019-2020 για απασχόληση στα τμήματα της Επιχείρησης,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, συνολικά έντεκα (11) ατόμων – Καθηγητών Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας και Πληροφορικής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΠΕ Καθηγητές-τριες Αγγλικών, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Γαλλικών, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Γερμανικών, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Ισπανικών, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Ιταλικών, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής

2ΠΕ Καθηγητές-τριες Πληροφορικής, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Ρωσικών, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής

1ΠΕ Καθηγητής-τρια Ελληνικών, Κ.Ε.Δ.Α., Μαρούσι Αττικής.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα (1) κωδικό ειδικότητας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου», 2ος όροφος, Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι Αττικής.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή email δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2038200-202, (καθημερινά, από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.).

Η αναλυτική ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου (Δημαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δ. Μόσχα, ισόγειος όροφος), της Επιχείρησης (2ος όροφος Δημαρχείου), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου: www.maroussi.gr.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2019 έως και 22-07-2019,

(καθημερινά, 10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ63Ρ465ΤΒΞ-ΖΗΦ/document

Δήμος Ικαρίας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Ικαρίας, που εδρεύει στον Άγιο Κήρυκο της ΠΕ Σάμου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα(10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Ικαρίας, Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Σάμου Β. Αιγαίου

1ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων (με  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Ικαρίας, Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Σάμου Β. Αιγαίου

8ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Υπηρεσία Καθαριότητας Δ. Ικαρίας, Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Σάμου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Ικαρίας, Γραφείο Προσωπικού, Άγιος Κήρυκος, Τ.Κ. 833 00, Ικαρία Σάμου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Μαρίας Κεφάλα).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22753 50420.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 24-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/63ΖΗΩΕ4-ΞΙΙ/document

ΝΠΔΔ «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» Δ. Γλυφάδας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το ΝΠΔΔ  «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση» (Κ.Α.Π.ΠΑ.) Δ. Γλυφάδας, που εδρεύει στη Γλυφάδα της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2020, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Παιδιάτρου, Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας, Γλυφάδα Αττικής

4ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι, Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας, Γλυφάδα Αττικής

1ΔΕ Μαγείρων, Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας, Γλυφάδα Αττικής

3ΥΕ Καθαριότητας (Εσωτερικών Χώρων), Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Γλυφάδας, Γλυφάδα Αττικής.

Οι επιλεγέντες/είσες (ΤΕ,ΔΕ&ΥΕ) οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» Δήμου Γλυφάδας («Κ.Α.Π.ΠΑ.»), Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ. 166 75, Γλυφάδα Αττικής, (υπόψη κ.κ. Ελευθεριάδου Μαρίας & Καΐρη Κυριακούλας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9602130.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-07-2019 έως και 22-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΒΜΠΟΛΓΦ-ΤΨΡ/document

Δήμος Βοΐου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Δήμος  Βοΐου, που εδρεύει στη Σιάτιστα της ΠΕ Κοζάνης  της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

9ΥΕ-16 Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Σιάτιστα Κοζάνης Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Βοΐου, Δ.Ε. Νεάπολης, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ. 501 00, Νεάπολη Κοζάνης  Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Ζήκου Φρειδερίκης).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24683 50203.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-07-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ζ43Ω97-48Ψ/document

ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης “ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ,  διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 29-12-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, «Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», Πάτρα

1ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, «Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», Πάτρα

1ΤΕ Νοσηλευτών, «Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», Πάτρα

2ΔΕ Φύλακες, «Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», Πάτρα

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, «Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», Πάτρα

1ΥΕ Καθαριότητας, «Δομή Αστέγων Δ. Πατρέων- Ανοικτό Κέντρο Ημέρας», Πάτρα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24, Πάτρα Αχαΐας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Ψαρρού Αγγελικής (Διευθύντριας)).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 390968.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2019 έως και 22-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΓ7ΟΛΑΟ-ΚΟ0/document

Δήμος Ναυπλιέων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Ναυπλιέων, που εδρεύει στο Ναύπλιο της ΠΕ Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 6μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

8ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Ναυπλιέων, Ναύπλιο Αργολίδας Πελοποννήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Ναυπλιέων, Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, Τ.Κ. 211 00, Ναύπλιο Αργολίδας Πελοποννήσου, (υπόψη κ.κ. Μαριγώς Γενεοπούλου & Γεωργίου Τσάκου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση κατηγορίας προσωπικού ΥΕ.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 27523 60926 & 27523 60927.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2019 έως και 22-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠ4ΑΩΚΦ-Μ84/document 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία της ΠΕ Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. Φθιώτιδας), κατά την θερινή περίοδο 2019,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (διαμορφωτές οδών γαιών και διάνοιξης  χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου – γκρέϊντερ), Π.Ε. Φθιώτιδας

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (φορτωτικά μηχανήματα τύπου JCB), Π.Ε. Φθιώτιδας

2ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων (προωθητήρες γαιών παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας – μπουλτόζες), Π.Ε. Φθιώτιδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση (χορηγούμενη από την Υπηρεσία) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Προσωπικού, Λεωφόρος Καλυβίων 2, Τ.Κ. 351 32, Λαμία Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22313 54709 & 22313 54708.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-07-2019 έως και 19-07-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΣΘΕ7ΛΗ-8Ψ9/document 

Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας (ΔΣΕΝ / ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, που εδρεύει στη Ν. Μηχανιώνα της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ως εξής:

 Μέχρι 4 Πλοίαρχοι Α’ τάξης  Ε.Ν.

1 Πλοίαρχος Β’ Τάξης Ε.Ν.

1 Βοηθός Πρακτικών Εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ΄ τάξης Ε.Ν ή Ναύκληρος)

1 Ιατρός.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού

προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την ανακοίνωση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Ν.Μηχανιώνα, Τ.Κ. 570 04, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23920 34200 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yen.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 18-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΞΕ4653ΠΩ-ΒΧΛ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, που εδρεύει στην Κατερίνη της ΠΕ Πιερίας  της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ενταγμένης στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης «Στερέωση-αναστήλωση-ανάδειξη ΝΔ τμήματος Ακρόπολης Λειβήθρων», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 3μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του Υποέργου, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση

συγχρηματοδοτούμενων έργων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους, Κατερίνη

3ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων,

Ακρόπολη Λειβήθρων

2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων,

Ακρόπολη Λειβήθρων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, Γραμματεία, Παρμενίωνος 32, Τ.Κ. 601 32, Κατερίνη Πιερίας Κ. Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23510 47883.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 19-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΤΙ4653Π4-1ΦΠ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Δωδεκανήσου  της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτουμένων από άλλους πόρους ή έργων που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και ελλείψει αυτών 3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες, Πάτμος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, Ιπποτών, Τ.Κ. 851 31, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Χριστοδούλου Αρτέμιδος).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22410 43792.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2019 έως και 23-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΣΤΞ4653Π4-Τ3Ω/document

Δήμος Αποκορώνου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Αποκορώνου, που εδρεύει στις Βρύσες της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Αποκομιδής Απορριμμάτων), Δ. Αποκορώνου/Υπηρεσία Καθαριότητας, Βρύσες Χανίων Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αποκορώνου, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Βρύσες Αποκορώνου, Τ.Κ. 730 07, Χανιά Κρήτης, (υπόψη κ. Ταλαιπώρου Μαρίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28253 40319.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2019 έως και 19-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ46ΔΩΨΤ-ΩΕΗ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, που εδρεύει στη Δράμα της ΠΕ Δράμας  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του Έργου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 2ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα αποκατάστασης ή/και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων και ελλείψει αυτής η εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας

2ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αρχαιολογικά έργα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, Ναός Αγίας Σοφίας Δράμας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, Πατριάρχου Διονυσίου 2, Τ.Κ. 661 32, Δράμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κ. Β. Αποστολίδου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25210 58024.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-07-2019 έως και 19-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω84Π4653Π4-56Α/document

Δήμος Λέσβου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών φύλαξης των παραλιών Αγίου Ισιδώρου, Βατερών, πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Λέσβου για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου και τουριστικής προβολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 4μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Ναυαγοσώστες, παραλίες Αγίου Ισιδώρου, Βατερών, πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Λέσβου

2ΔΕ Ναυαγοσώστες, παραλίες Αγίου Ισιδώρου, Βατερών, πλαζ «Τσαμάκια», «Κανόνι» και άλλων παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Λέσβου.

Σε περίπτωση που από την υποβολή των αιτήσεων προκύψει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της θέσης ΠΕ Ναυγοσωστών από υποψήφιους που να διαθέτουν έστω και τα ελάχιστα Ειδικά – Τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ειδικότητα, ο Δήμος δύναται να καλύψει τη θέση από ενδιαφερόμενους της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ.  διεύθυνση:

Δήμος Λέσβου, Τμήμα Προσωπικού, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Κωνσταντίνου Καπηλάρη).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22513 50597.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-07-2019, (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/651ΗΩΛΦ-ΦΩΖ/document

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του (ΦΕΚ 898/Γ’/30-05-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

i)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819026365/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΛΑΦ46ΨΖ2Ν-ΛΕΣ)

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία».

ii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819031958/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: Ψ4Ξ746ΨΖ2Ν-ΒΧ5)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επείγουσα Ιατρική».

iii)ΤΟΜΕΑΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819026369/26-03-2019/15-03-2019, (ΑΔΑ: ΩΔ2Η46ΨΖ2Ν-ΞΥ3)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Ιατρική-Προληπτική Ιατρική».

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημόνων, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Οικονομολόγων, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

1ΠΕ Μηχανικών, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Υποστήριξης, 1ος όροφος, Γραφείο 102α, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βασιλικής Βλαχιώτη).

Κάθε υποψήφιος δύναται να δηλώσει στην αίτησή του πέραν του ενός κωδικού θέσης, εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139 & 2313 317116.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-07-2019 έως και 19-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΙΤΩΡ5-ΩΥ2/document 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά της ΠΕ Πειραιώς της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 20194190/11-06-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1049/Γ’/08-06-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α)ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 11949, ΑΔΑ: 6ΡΖΓ469Β7Τ-ΜΗΧ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών & Τερματικών Εγκαταστάσεων Συνδυασμένων Μεταφορών».

Β)ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 11943, ΑΔΑ: 69ΤΥ469Β7Τ-Β97

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός σε Εφαρμογές Τεχνολογίας Λογισμικού» με συνοπτική περιγραφή αντικειμένου: «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με έμφαση στις εφαρμογές αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας λογισμικού, στις κινητές εφαρμογές, στην κινητή και ηλεκτρονική μάθηση, στις ευφυείς μεθόδους λογισμικού, καθώς και στην αναγνώριση και παραγωγή συναισθημάτων δια μέσου λογισμικού».

Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 11942, ΑΔΑ: ΩΙΛΖ469Β7Τ-ΒΥΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» με συνοπτική  περιγραφή αντικειμένου: «Ασφάλεια ενσύρματων και ασύρματων δικτύων νέας γενιάς περιλαμβανομένων ενδεικτικά: δίκτυα μεταγωγής πακέτου (IPv4, IPv6), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (sensor networks), δίκτυα δυναμικής υποδομής (ad hoc networks), δίκτυα ομότιμων κόμβων (peer-to-peer networks), ασφάλεια δρομολόγησης (routing security), συστήματα ανταλλαγής κλειδιού (key exchange), ασφάλεια και προστασία δικτύων σε Κρίσιμες Υποδομές (Critical Infrastructure Protection). Ιδιωτικότητα επικοινωνίας σε δίκτυα νέας γενιάς όπως ενδεικτικά προστασία απορρήτου της επικοινωνίας (communication privacy), προστασία δεδομένων επικοινωνίας (communication data protection), πρωτόκολλα ανώνυμης πρόσβασης και επικοινωνίας (anonymous communication systems)».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 4142074 (Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών) & τηλ.: 210 4142097 (Τμήμα Πληροφορικής) στις εργάσιμες ημέρες & ώρες.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 12-08-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/649Ξ469Β7Τ-ΔΒΙ/document

Πανεπιστήμιο Πατρών:  Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1075/Γ’/10-06-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Α)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 12102,  ΑΔΑ: ΩΦΡΒ469Β7Θ-5ΦΕ,

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία-Αγγειακές Εγκεφαλικές Παθήσεις».

Β)ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1)ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 12103,  ΑΔΑ: 62ΦΠ469Β7Θ-ΣΨ8

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  στο γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη του Χορού –Χορολογία».   

2)ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 12104,  ΑΔΑ: 6ΜΔΕ469Β7Θ-ΠΜΦ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Φιλοσοφία των Ανθρωπιστικών Επιστημών-Ερμηνευτική Φιλοσοφία-Αισθητική».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, για την κρίση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στις Γραμματείες των Τμημάτων:

α) Ιατρικής: τηλ.: 2610 969100, 2610 992942 & 2610 969114.

Ιστότοπος: www.med.upatras.gr , email: secretary@med.upatras.gr

β) Θεατρικών Σπουδών: τηλ.: 2610 969360,

Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr , email: theatrical-studies@upatras.gr

γ) Φιλοσοφίας: τηλ.: 2610 969300, 2610 997155 & 2610 996234.

Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr , email: philosophy@upatras.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-09-2019

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με το  ΦΕΚ 756/Γ’/09-05-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 11920, ΑΔΑ: ΨΠΑ746Ψ8ΝΨ-ΡΜΕ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 11922, ΑΔΑ: ΩΥΦΓ46Ψ8ΝΨ-6ΓΗ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Επεξεργασία και Βιοδιεργασίες Τροφίμων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την κρίση, δικαιολογητικά, στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών «ΑΠΕΛΛΑ»: https://minedu.gov.gr/ypovoli-ypopsifiotitas

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26710 27101 & 26710 27103, email: grambg@ionio.gr (αρμόδιος υπάλληλος: Ελπινίκη Βουτσινά), (Γραμματεία του Τμήματος  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, ταχ. διεύθυνση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι Κεφαλονιάς Ιονίων Νήσων).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-08-2019

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών, Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4288/20-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
eu-LISA/19/TA/AD5/7.1

 

Human Resources Officer 05-08-2019
eu-LISA/19/CA/FGIV/6.1

 

Information Technology Officer-Architecture

 

22-07-2019

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Ευρωπαϊκό Οργανισμό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eulisa-RECRUITMENT@eulisa.europa.eu

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eulisa.europa.eu/Job_Opportunities

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΨΦ465ΧΘΨ-ΧΚΚ/document 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1045/Γ’/08-06-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Επιστήμες Της Αγωγής»

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε θέση εκλογής με όλα τα απαραίτητα, για την κρίση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr και στη συνέχεια η υποβληθείσα αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθεί και σε έντυπη μορφή σε ένα (1) αντίγραφο το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος (Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ 263 35, Πάτρα, τηλ. 2610 367688, email: sαe@eap.gr)  και θα είναι στη διάθεση όλων των μελών του Εκλεκτορικού σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, ως ισχύει.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 09-07-2019 έως και 09-09-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ00Ξ46ΨΖΣΘ-Ε3Υ/document

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός  Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ΕNISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4347/24-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ENISA-ΤA10-AD-2019-13

 

Legal Officer (TA/AD8)

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό.

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-07-2019 (16.00 ώρα Ελλάδας)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΩΘΝ465ΧΘΨ-ΦΙΙ/document   

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός  Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ΕNISA), σύμφωνα με το Α.Π. 4484/28-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη  ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ENISA-ΤA59-AD-2019-10

 

Legal-Policy Officer (TA/AD7)

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στον ανωτέρω Οργανισμό.

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 24-07-2019 (16.00 ώρα Ελλάδας)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω5ΨΦ465ΧΘΨ-ΡΡΦ/document 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), σύμφωνα με το Α.Π. 4232/19-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
CEDEFOP/2019/02/AST Budget Assistant (AST4)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  ηλεκτρονικώς απευθείας στο ανωτέρω Ευρωπαϊκό Κέντρο.

 Πληροφορίες  για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.cedefop.europa.eu

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-08-2019 (12.00 ώρα Ελλάδας)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥ6Υ465ΧΘΨ-ΥΚΙ/document 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:  Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του (ΦΕΚ 1049/Γ’/08-06-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

Αριθμός προκήρυξης: 1819032664/24-05-2019/25-04-2019

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοχημεία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας: τηλ.: 210 7274947, (ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-09-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/69ΖΘ46ΨΖ2Ν-ΟΚ1/document

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 23 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 4144/17-06-2019 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 25η Ιουλίου 2019:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών(FISMA. C.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (HOME.C.1-Gambie) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.G.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (SANTE.G.3)

Όσον αφορά στην 25η Σεπτεμβρίου 2019:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.D.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.G.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.E.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.F.4)

1 θέση στη Γενική Μετάφρασης (DGT.C.HR.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (EMPL.F.1)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’ (ESTAT.C.2)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’ (ESTAT.E.4)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ‘’Eurostat’’ (ESTAT.G.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.A.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.C.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Eσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.B.1)

1 θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.B.5)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.A.1)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.A.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (SANTE.C.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ένταξης (SANTE.G.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά, μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο email:

admin@rpgrece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculumvitae/templates-instructions  (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και εφόσον απαιτείται, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με την αποστολή εγγράφου της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄ αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Ιουλίου 2019, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-07-2019 και για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Σεπτεμβρίου 2019, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-09-2019

 Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω76Σ465ΧΘΨ-ΘΚΧ/document    

Κοινοπραξία SESAR (SJU): Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Κοινοπραξία SESAR (SJU),  σύμφωνα με το Α.Π. 3925/07-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με την υπό στοιχεία SJU/D/19-0320/06-06-2019 επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή της Κοινοπραξίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα Expert in Master Planning”.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους  με τα απαιτούμενα έγγραφα, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ στην ΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@rp-grece.be  έως και τις 29-07-2019.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-07-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/99ΔΘ465ΧΘΨ-Θ3Υ/document 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΣΕΠ, PROTEINOMENA


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!