Δημόσιο: Όλες οι προσλήψεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα

Τις προσλήψεις στο Δημόσιο που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Ξεκινά την Δευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 10.00 π.μ η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφόσον αποφασίσουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.oaed.gr/semantika/-/asset_publisher/FUXqQDQpqfak/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-kai-genika-ergodoton-gia-ten-apascholese-10-000-dikaiouchon-epitages-epanentaxes-sten-agora-ergasias?_101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak_redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fsemantika%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1&redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fsemantika%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FUXqQDQpqfak%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, που εδρεύει στον Αγ. Νικόλαο του Νομού Λασιθίου.

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 12

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 3

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Κ. Παλαιολόγου 74, Τ.Κ. 72 100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, υπόψη κ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 28410 22462).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου που εδρεύει στη Ζάκυνθο, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 29100 (για τις ανάγκες αυτής στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Κάστρο Ζακύνθου.

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Πλ. Σολωμού 3, Τ.Κ. 291 00 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ, υπόψη κας Καπνίση Παρασκευής (τηλ. επικοινωνίας: 26950-42714).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 111 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν έντεκα (111) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου που εδρεύει στη Ρόδο, για τις ανάγκες αυτής στο Νομό Δωδεκανήσου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, οδός Ιπποτών – Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 851 00 – ΡΟΔΟΣ, υπόψη Γραμματείας Πρωτοκόλλου τηλέφωνα επικοινωνίας 22413- 65280 ή 22413 -65282.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, που εδρεύει στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας.

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 7

ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Θρεψιάδου 1 Μουσείο Θηβών, Τ.Κ. 322 00, υπόψη υπεύθυνων παραλαβής αιτήσεων κας. Δελή Μαρίας, και κου Στέφα Στυλιανού (τηλ. επικοινωνίας: 22620 23559, 22620 80147).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου & Ικαρίας, που εδρεύει στη Σάμο του Νομού Σάμου.

ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 5

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 83100 – Σάμος, υπόψη κας Αφιανού Μαρίας και κας Ευτυχίας Χρήστου (τηλ. επικοινωνίας: 22730-23008 και 22730-62811).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαΐας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αλεξάνδρου Υψηλάντη 197, Τ.Κ. 26 110, υπόψη κας Μάρκου Παναγιώτας ή κ. Παυλόπουλου Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 2610 275070).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας: Πρόσληψη 34 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νοµού Αργολίδος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , Τ.Κ. 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ, απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο υπ’ όψιν κας Καλλιόπης Σαρρή ή κου Θεόδωρου Στασινόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2752027502) κατά τις ώρες 09:00-14:00 .

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δήμος Σκύδρας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σκύδρας, που εδρεύει στην Σκύδρα, της Π.Ε. Πέλλας, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» – ΤΙΤΛΟΣ: «Κέντρα Κοινότητας» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας», Καλή.

1ΠΕ Ψυχολόγων, «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκύδρας», Καλή.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δ. Σκύδρας, Γραφείο Προσωπικού, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 585 00, Σκύδρα Πέλλας (υπόψιν κ. Σεμερτσίδου Νικολέτας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 23813 51827 και 23813 51826.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-03-2017 έως και 03-04-2017.

Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού του Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, πλήρους απασχόλησης, ενός (1) ατόμου στη θέση Λογιστή (Π.Ε. Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπής) του Ι.Υ.Π. με εξειδίκευση και εμπειρία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π.: www.ich.gr ), την καρτέλλα υποψηφίου (3 φύλλα EXCEL) (ιστοσελίδα του Ι.Υ.Π.: www.ich.gr ), και το βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται σαφώς τουλάχιστον οι τίτλοι σπουδών, η βεβαιωμένη εργασιακή εμπειρία και η γνώση ξένων γλωσσών, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Κτίριο Δοξιάδη (1ος όροφος), Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, (υπόψη κ. Κ. Τασσοπούλου),

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: administration@ich.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2037305,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-03-2017 έως και 12-04-2017.

Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, που εδρεύει στις Συκιές της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης “Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου 1 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»), Συκιές

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, (για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου 1 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»), Συκιές

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, (για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»), Συκιές

1ΠΕ Φαρμακοποιού, (για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»), Συκιές

3ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού, (για τη στελέχωση της Δομής – Υποέργου 1 «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών»), Συκιές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Νεάπολης-Συκεών, Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, Ι. Μιχαήλ 1 & Στρ. Σαράφη, Τ.Κ. 566 25, Συκιές, Θεσσαλονίκη, (υπόψη κ. Χιονίδη Παναγιώτη).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 329538, 2313 329585 και 2313 329596.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-03-2017 έως και 03-04-2017.

Δήμος Ήλιδας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Ήλιδας, που εδρεύει στην Αμαλιάδα της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας με Παράρτημα Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, (για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»), Αμαλιάδα

1ΠΕ Ψυχολόγων, (για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»), Αμαλιάδα

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (Πτυχία Διοικητικού-Οικονομικού), (για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»), Αμαλιάδα

1ΔΕ Διαμεσολαβητών και ελλείψει αυτού 1ΥΕ Διαμεσολαβητών, (για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας»), Αμαλιάδα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ήλιδας, Γραφείο Προσωπικού, Φιλικής Εταιρίας 6, Τ.Κ. 272 00, Αμαλιάδα, Ηλεία. , (υπόψιν κ. Φωτοπούλου Μαρία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26223 60520.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2017.

Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, που εδρεύει στο Δίστομο της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την υπ’ αριθμόν 23/2017 απόφασή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας από 01-04-2017 έως 30-09-2017 (αρδευτική περίοδος), συνολικά πέντε (5) ατόμων ως Υδρονομείς.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Π.Ε. Βοιωτίας, Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, Γραφείο Προσωπικού, 10ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 320 05, Δίστομο, Βοιωτία, (υπόψη κας Καρβούνη), στο ΚΕΠ Αράχωβας (τηλ. 22673 50205) και στο Τοπικό Γραφείο Αντίκυρας (υπόψη κ. Ντόσκα), (από 08.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22673 50105, φαξ: 22670 22063 (κ. Καρβούνη), (εργάσιμες ημέρες και ώρες), (από 09.00π.μ. -15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2017 έως και 24-03-2017.

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστημάτων και άλλων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εργαλείων και Υποδομών – Οργάνωση και Οικονομική Διαχείριση της Πράξης : Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5000065, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης/σεων μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από 01-02-2016 έως τις 31-03-2018, συνολικά τριών (3) ατόμων-Συνεργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Συνεργάτης σχεδιασμού μεταδεδομένων για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (πολύ εξειδικευμένο μέλος ομάδας έργου), χρονική διάρκεια απασχόλησης 5 μήνες, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1/Π252)

1 Έμπειρος Συνεργάτης για την οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης (εξειδικευμένο μέλος ομάδας έργου), χρονική διάρκεια απασχόλησης 7 μήνες, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2/Π252)

1 Έμπειρος Συνεργάτης για την οικονομοτεχνική διαχείριση της Πράξης (εξειδικευμένο μέλος ομάδας έργου), χρονική διάρκεια απασχόλησης 12 μήνες, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3/Π252).

Αντικείμενο της Πράξης είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.» και υλοποιήθηκε για ένα μέρος των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και ΕΣΠΑ 2007-2013).

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης του διαδικτυακού τόπου του Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» www.cti.gr και ειδικότερα στην ανακοίνωση της πρόσκλησης στο σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π252_21-03-2017).

Η δυνατότητα υποβολής πρότασης και των δικαιολογητικών, προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα (aitisi.cti.gr) και ειδικά στο σύνδεσμο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΓΓΡΑΦΗ υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης δικαιολογητικών στο σύστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο.

Η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο σύστημα υποβολής προτάσεων σύναψης σύμβασης χωρίς τη διασύνδεση τους με τη παρούσα πρόσκληση δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις στο e-mail: ada@cti.gr (κ. Αδαμοπούλου Αγγελική)

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» στο http://www.cti.gr .

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-04-2017.

Εφορεία Ενιαλίων Αρχαιοτήτων: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Ενιαλίων Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της για την Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2017, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Πύλος – Νιόκαστρο Κτίριο Πασά Ν. Μεσσηνίας

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Πύλος – Νιόκαστρο Προμαχώνας Μακρυγιάννη Ν. Μεσσηνίας

1ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Πύλος – Ρενέ Πυώ Ν. Μεσσηνίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία των Υπηρεσιών μας σε μία (1) από τις ακόλουθες διευθύνσεις:

Εφορεία Ενιαλίων Αρχαιοτήτων, Διονυσίου Αεροπαγίτου και Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, (υπόψη κ. Σφακιανάκη Νικολάου), ή Εφορεία Ενιαλίων Αρχαιοτήτων, Γραμματεία, Φρούριο Πύλου, Τ.Κ. 240 01, Πύλος, Μεσσηνία, (υπόψη κ. Σαρδέλη Δημητρίου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 9235105 εσωτ.127 και 27230 22898.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-03-2017 έως και 03-04-2017.

Πάντειο Πανεπιστήμιο/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο-ΕΛΚΕ, που εδρεύει στην Καλλιθέα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την από 20/03/2017 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus + Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση και προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση2016-2017- Πάντειο Πανεπιστήμιο» (κωδ. 9828), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την

πρόσληψη με σύμβαση έργου διάρκειας έως τις 30-09-2017, εξειδικευμένου προσωπικού, ενός (1) ατόμου στη θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου του Προγράμματος για τη διαχείριση του Προγράμματος «Erasmus + Πάντειο Πανεπιστήμιο».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 176 71, Καλλιθέα, είτε ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) με την ένδειξη:

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου για το Πρόγραμμα «Erasmus + Πάντειο Πανεπιστήμιο»

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9201508 (Δευτέρα – Παρασκευή), (09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-04-2017.

Δήμος Περιστερίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Περιστερίου, που εδρεύει στο Περιστέρι της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου [Σύνθετων Σκαπτικών Μηχανημάτων (J.C.B.)], Περιστέρι.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 121 34, Περιστέρι, (υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα).

Πληροφορίες στα τηλ. : 210 5701106 και 210 5701099.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-03-2017 έως και 03-04-2017.

Δήμος Νέστου: Πρόσληψη 13 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη της Π.Ε. Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, με την υπ. αριθ. 30/2017 για τις ανάγκες της αρδευτικής περιόδου 01-05-2017 έως 31-10-2017, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων, ως Υδρονομείς ή Επόπτες Υδρονομείς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Παραδείσου

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Διαλεκτού

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Ν. Ξεριά

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Αβραμηλιάς

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Γέροντα

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Ζαρκαδιάς

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Γραβούνας

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Πέρνης

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Πετροπηγής

1 Υδρονομέας, Αρδευτικό Δίκτυο Ποντολιβάδου

3 Υδρονομείς, Αρδευτικό Δίκτυο Ορεινού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Νέστου, Γραφείο Προσωπικού, Πρεμετής, Τ.Κ. 642 00, Χρυσούπολη, Καβάλα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 25913 50151 και φαξ: 25910 22248 , (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-03-2017 έως και 28-03-2017

(07.00πμ.-15.00μ.μ.).

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 97/Γ’/07-02-2017, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων για τις θέσεις Καθηγητών, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Α)ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, (τηλ.: 210 7462003 και 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1617010063/28-11-2016/07-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΛΛΦ46ΨΖ2Ν-2Χ4)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο:

«Πειραματική Φυσιολογία».

Β) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 71, Ιλίσια, τηλ.: 210 7275586)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Προκήρυξης: 1617011893/13-12-2016/01-11-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΥ46ΨΖ2Ν-Φ9Λ )

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο:

«Ιστορία των Επιστημών και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση (https://apella.minedu.gov.gr ).

Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 15-05-2017.

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: Πρόσληψη 46 ατόμων

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου που εδρεύει στη Αθήνα του Νομού Αττικής.

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων 44

ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 22, Τ.Κ. 10675 Αθήνα, υπόψιν Κας Σ. Καρδαρά (τηλ. επικοινωνίας: 2132139507,543,518 – Α. Χατζή, Ε. Μπόνου, Μ. Μπίθα).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Από 22/3/2017 έως και 31/3/2017 | ώρες: 09.00-13.00

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων: Πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’Αρείω Πάγω ή παρ’Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία “Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων” (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. στη διεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 150, Πειραιάς 185 35, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από τις 8.30 έως τις 15.00), εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Ρ.Α.Λ.

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου: Πρόσληψη 126 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας, της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων – Υπαλλήλων από Υπουργεία, Α.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ., καθώς και Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1)Ν. ΑΧΑЇΑΣ

5ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

3ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής)

5ΠΕ Μηχανικών

1ΠΕ Πληροφορικής

4ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

4ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

3ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

2ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών)

6ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

2)Ν. ΑΧΑЇΑΣ (Καλάβρυτα)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

3)Ν. ΑΧΑЇΑΣ (Αίγιο)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

4)Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Μεσολόγγι)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

5)Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (Αμφιλοχία)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

6)Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ(ΤΡΙΠΟΛΗ)

3ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

5ΠΕ Μηχανικών

3ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Γαιωλόγων)

1ΠΕ Πληροφορικής

2ΠΕ Περιβάλλοντος

1ΤΕ Πληροφορικής

2ΤΕ Μηχανικών

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

2ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

1ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

2ΔΕ Τεχνικών (Οδηγών)

7)Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Βυτίνα)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

8)Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Άστρος Κυνουρίας)

1ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

1ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

9)Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Σπάρτη)

2ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

10)Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Μολάοι)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

11)Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Γύθειο)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

2ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας (με ειδικότητα Δασοπονίας)

12)Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Κυπαρισσία)

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)

13)Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

5ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

2ΠΕ Μηχανικών

2ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγων)

3ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

3ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

14)Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

15)Ν. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

16)Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

1ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Περιφερειών, Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007.)

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 τουΝ.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 58977/14.03.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, Γ. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού,

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 2613 600112 & 2613 600149.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2017 έως και 28-04-2017

(καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΗΑΔΟΡ1Φ-Ο0Κ/document

Γ. Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας /ΥΠ.ΟΙΚ.: Πρόσληψη 131 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Γ. Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων – Υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α’224) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4456/2017 (Α’ 24), των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α΄26), του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4062/2012 (Α’70) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α΄163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύουν, σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου και αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.ΑΡΧΗΣ (www.statistics.gr), για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε έτη από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη διάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Ειδικά για τις θέσεις στο Γραφείο Ελληνικού, δικαίωμα υποβολής έχουν Υπάλληλοι

από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή και από Ο.Τ.Α., καθώς και από Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής τους θέσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) για τις θέσεις ΠΕ Εφοριακών θα προηγηθούν οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών

ή οι κάτοχοι πτυχίου νομικής.

β)για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

και Διαχείρισης Κινητών Αξιών θα προηγηθούν οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών ή

κάτοχοι πτυχίου νομικής.

γ)για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού για τη Διεύθυνση Τεχνικών

Υπηρεσιών θα προηγηθούν οι κάτοχοι πτυχίου μαθηματικών ή στατιστικής ή οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών ή κάτοχοι πτυχίου νομικής.

δ)για τις λοιπές θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θα προηγηθούν οι κάτοχοι

πτυχίου νομικής ή οι απόφοιτοι οικονομικών σχολών.

ε)για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών για την Κεντρική Υπηρεσία θα προηγηθούν οι

διπλωματούχοι τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Αρχιτεκτονικής.

στ)για τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών για το Γραφείο Ελληνικού θα προηγηθούν οι

διπλωματούχοι τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Αρχιτεκτονικής.

ζ)για τις λοιπές θέσεις ΠΕ Μηχανικών θα προηγηθούν οι διπλωματούχοι

Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών.

η) για τις θέσεις ΤΕ Μηχανικών θα προηγηθούν οι πτυχιούχοι τμημάτων

Τοπογραφίας ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που τον ενδιαφέρει, με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Πρωτόκολλο, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα,

είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/20135/0004/14.03.2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξεις» στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β΄, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338238 & 210 3338362 (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-03-2017 έως και 13-04-2017

(καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑΨ5Η-5Χ7/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών»: Πρόσληψη 14 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη δεκατεσσάρων (14) ατόμων – Υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24Α΄) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1ΠΕ Γεωπονικού

2ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας ηλεκτρολόγου)

2ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας υδραυλικού)

2ΔΕ Γεωργοκτηνοτροφικού

3ΥΕ Φυλάκων

1ΥΕ Εργατών

1ΥΕ Επιμελητών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,

Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26Α’).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού

τους κεφαλαίου.

γ)Οι Υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1922/14-03-2017 Ανακοίνωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», στην ταχ. διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 75, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294881 (Δ/νση Διοικητικού του Γεωπονικού Παν/μίου).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2017 έως και 21-04-2017

(καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΘΔΑ46Ψ8Ζ6-ΑΛΒ/document

Ν.Π.Δ.Δ. «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών»: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων – Υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δ.Υ. καθώς και από Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (με κατεύθυνση λογιστική)

1ΠΕ Πληροφορικής

1ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (με πτυχίο Λογιστή)

1ΤΕ Πληροφορικής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων,

Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.

γ) Οι Υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πενταετή

τουλάχιστον υπηρεσία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

δ)Οι Υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

ε)Οι υπάλληλοι των Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και εκείνοι των Δ.Ε.Κ.Ο. προσκομίζουν και

βεβαίωση της Υπηρεσίας τους ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του

άρθρου 6 του Ν.3613/2007 και ειδικότερα συνυποβάλλεται:

1) Για μεν τους τακτικούς υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., βεβαίωση του Νομικού Προσώπου ή αντίστοιχα της οικείας υπηρεσίας σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους σε ποσοστό πενήντα ένα στα εκατό (51%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του.

2) Για τους υπαλλήλους των Δ.Ε.Κ.Ο., βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2174/09-03-2017 Ανακοίνωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.)», στην ταχ. διεύθυνση:

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Πρωτόκολλο, 6ος όροφος, Πανεπιστημίου 24, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2169900 και 213 2169992 (Δ/νση Διοικητικού του Ξ.Ε.Ε.).

Συνοδευτικά: Αίτηση υποψηφιότητας (1 φύλλο).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-03-2017 έως και 27-04-2017

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Θ56469ΗΤΖ-ΞΚΤ/document

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1557/31.3.2016 (ΑΔΑ:ΩΒ2ΑΟΞΤΒ-ΕΜΝ) και προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά δέκα (10) ατόμων-Υπαλλήλων στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΕΕΠ Ειδικότητας Νομικού

2ΕΕΠ Ειδικότητας Διπλωματούχων Μηχανικών

2ΕΕΠ Ειδικότητας Στατιστικολόγου

2ΕΕΠ Ειδικότητας Βιολόγου-Βιοχημικού

1ΕΕΠ Ειδικότητας Φαρμακοποιού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξής τους προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην οποία να προκύπτει η θέση στην οποία ενδιαφέρεται να μεταταχθεί ο Υπάλληλος (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1814/15-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη Μετάταξη Υπαλλήλων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», στην ταχ. διεύθυνση:

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Γ. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής, Λ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Οι αιτήσεις υποψηφίων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1557/31-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΒ2ΑΟΞΤΒ-ΕΜΝ) εξακολουθούν να ισχύουν.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2124700, 213 2124726 και 213 2124723,

(καθημερινά από 08.00π.μ.-15.30μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-04-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/99Υ4ΟΞΤΒ-Ε2Σ/document

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Πρόσληψη 11 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά έντεκα (11) ατόμων-Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

3ΤΕ Πληροφορικής

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση μετάταξής τους προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην οποία να προκύπτει η θέση στην οποία ενδιαφέρεται να μεταταχθεί ο Υπάλληλος (συνημμένο υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1812/15-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη Μετάταξη Υπαλλήλων στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.», στην ταχ. διεύθυνση:

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Γ. Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής, Λ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2124700, 213 2124720, 213 2124723, 213 2124726 και

213 2124727, (καθημερινά από 08.00π.μ.-15.30μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-04-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΙΛΙΟΞΤΒ-71Ζ/document

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη 85 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Διοικητικού Προσωπικού από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δ.Υ., καθώς και Υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, συνολικά ογδόντα πέντε (85) ατόμων-Υπαλλήλων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Λαμία Φθιώτιδας

7ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Ψαχνά Ευβοίας

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Θήβα Βοιωτίας

1ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Καρπενήσι Ευρυτανίας

2ΠΕ Μηχανικών, Λαμία Φθιώτιδας

2ΠΕ Μηχανικών, Ψαχνά Ευβοίας

2ΠΕ Πληροφορικής, Λαμία Φθιώτιδας

1ΠΕ Πληροφορικής, Ψαχνά Ευβοίας

1ΠΕ Ιατρών, Ψαχνά Ευβοίας

10ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Λαμία Φθιώτιδας

6ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Θήβα Βοιωτίας

4ΤΕ Μηχανικών, Λαμία Φθιώτιδας

3ΤΕ Μηχανικών, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Μηχανικών, Άμφισσα Φωκίδας

1ΤΕ Νοσηλευτικής, Λαμία Φθιώτιδας

3ΤΕ Πληροφορικής, Λαμία Φθιώτιδας

2ΤΕ Πληροφορικής, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Πληροφορικής, Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΤΕ Πληροφορικής, Θήβα Βοιωτίας

1ΤΕ Πληροφορικής, Άμφισσα Φωκίδας

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Λαμία Φθιώτιδας

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Ψαχνά Ευβοίας

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΤΕ Ανθοκομίας, Λαμία Φθιώτιδας

1ΤΕ Ανθοκομίας, Ψαχνά Ευβοίας

1ΔΕ Τεχνικών, Λαμία Φθιώτιδας

1ΔΕ Τεχνικών, Ψαχνά Ευβοίας

1ΔΕ Τεχνικών, Καρπενήσι Ευρυτανίας

1ΔΕ Οδηγών, Λαμία Φθιώτιδας

4ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Λαμία Φθιώτιδας

2ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Ψαχνά Ευβοίας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Θήβα Βοιωτίας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Άμφισσα Φωκίδας

1ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, Καρπενήσι Ευρυτανίας

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Λαμία Φθιώτιδας

2ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Ψαχνά Ευβοίας

1ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Θήβα Βοιωτίας

1ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Άμφισσα Φωκίδας

1ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όλοι οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ., ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/07 ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπουργείων, Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ. και γενικώς οι Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/07).

β) Οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α) και των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α).

Επισημαίνεται ότι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/90 δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και συνεπώς, οι υπάλληλοί τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση, υπόδειγμα) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. 1568/14-03-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας», στην ταχ. διεύθυνση:

Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθήνας, Τ.Κ. 351 32, Λαμία, Φθιώτιδα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 22310 60104 και 22310 60145 και στην ιστοσελίδα:

www.teiste.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 27-03-2017 έως και 25-04-2017

(καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΨΒΔΟΞΑ0-24Ε/document

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΡΕΧΟΥΝ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΔΒΟΜΑΔΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!