ΔΕΗ: Προκήρυξη θέσης του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού
Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών
προδιαγραφών με ειδική σύμβαση για θητεία τριών (3) έως πέντε (5) ετών.
Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού είναι ανώτατο στέλεχος της
Εταιρείας, αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και συμμετέχει στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, ανώτατο συλλογικό διοικητικό όργανο της ΔΕΗ Α.Ε.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Μετασχηματισμού είναι μία από τις πέντε (5) Επιτελικές
Γενικές Διευθύνσεις της ΔΕΗ Α.Ε., και διαρθρώνεται σε τρεις Διευθύνσεις: Διεύθυνση
Στρατηγικής, Διεύθυνση Ρυθμιστικών Θεμάτων και Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
Είναι αρμόδια για το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και το Συντονισμό της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΔΕΗ και του Ομίλου, τη μελέτη και προσαρμογή της λειτουργίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΗ στο εγχώριο και κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο, τη διαμόρφωση και διαχείριση της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας, τη στρατηγική επικοινωνία με την ΕΕ και λοιπά αρμόδια όργανα και φορείς στη χώρα μας και στο εξωτερικό, και τον συντονισμό κάθε είδους δράσεων εταιρικού μετασχηματισμού.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Υποχρεωτικά
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
νομίμως αναγνωρισμένο
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Πενταετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα

Επιθυμητά

• Εμπειρία σε εταιρικές δραστηριότητες εκτεταμένου εύρους και διασποράς
• Εμπειρία στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας
• Καθοδήγηση ή καθοριστική συμμετοχή σε εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών
Σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επεξεργασία και εν γένει διαχείριση των υποψηφιοτήτων και η διαμόρφωση των σχετικών
προτάσεων θα διεκπεραιωθεί από την εταιρεία ICAP Advisory και η τελική επιλογή θα γίνει από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε.

Τα βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 01/12/2017 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://goo.gl/F4UPWe.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 2107200156 ή στο
email: peoplesolutio[email protected]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!