ΔΕΗ: Προκήρυξη για τη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με ειδική σύμβαση για θητεία τριών (3) έως πέντε (5) ετών.

Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών είναι ανώτατο στέλεχος της Εταιρείας,
αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και συμμετέχει στο Συμβούλιο Διεύθυνσης, ανώτατο συλλογικό διοικητικό όργανο της ΔΕΗ Α.Ε.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι μία από τις πέντε (5) Επιτελικές Γενικές
Διευθύνσεις της ΔΕΗ Α.Ε., και διαρθρώνεται σε τρεις Διευθύνσεις: Διεύθυνση Λογιστικών
Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, Σχεδιασμού & Ελέγχου και Διεύθυνση
Επενδυτικών Σχέσεων & Χρηματοδότησης.

Είναι αρμόδια για τη σύνταξη και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Εταιρείας, τη συμμετοχή στην κατάρτιση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού της Σχεδίου, την τήρηση των λογιστικών της βιβλίων και έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεών της, τη χρηματοδότηση των Κεφαλαιακών της αναγκών, τη διαχείριση των διαθεσίμων και αποθεματικών, καθώς και τη διαχείριση των δανείων της, τη διενέργεια των αναγκαίων προληπτικών οικονομικών ελέγχων για τη διασφάλιση της βέλτιστης οικονομικής λειτουργίας της και τη διαχείριση των σχέσεων της Εταιρείας με τους μετόχους και την επενδυτική κοινότητα εν γένει.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Υποχρεωτικά
• Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
νομίμως αναγνωρισμένο
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Πενταετής, τουλάχιστον, εμπειρία σε ανώτερες θέσεις ευθύνης φορέων του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα

Επιθυμητά
• Εμπειρία σε οικονομικές δραστηριότητες εκτεταμένου εύρους και διασποράς
• Εμπειρία στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επεξεργασία και εν γένει διαχείριση των υποψηφιοτήτων και η διαμόρφωση των σχετικών
προτάσεων θα διεκπεραιωθεί από την εταιρεία ICAP Advisory και η τελική επιλογή θα γίνει από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε.

Τα βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 01/12/2017 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://goo.gl/7jyCsH.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο: 2107200156 ή στο
email: peoplesolutions@icap.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΗ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!