ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα της προκήρυξης του υπ. Παιδείας για τις θέσεις ευθύνης

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της  Προκήρυξης  για την πλήρωση 2 θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’  εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει καταρτίσθηκαν, από το 2ο Ειδικό  Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), οι  Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τις θέσεις ευθύνης:

  1. Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 24-4-2018 έως και την Πέμπτη 26-4-2018 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου  (www.asep.gr).

To ΑΣΕΠ δημοσιεύει  Εγχειρίδιο  με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή ένστασης.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00

ή μέσω e-mail στο [email protected]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΣΕΠ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ