ασεπ-προσλήψεις-βοηθών-νοσηλευτών-στ-541449
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.09.2022 | 11:33

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις βοηθών νοσηλευτών στο Δ. Ηλιούπολης

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων.

Δείτε την προκήρυξη: