προσλήψεις-8-ατόμων-στο-δήμο-ιωαννιτών-363908
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.09.2022 | 11:30

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ιωαννιτών

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Δείτε την προκήρυξη: