AΣΕΠ: Πλήρωση θέσεων Διοικητικού και Τομεακών Γραμματέων στο υπ. Υποδομών

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διοικητικού και Τομεακών Γραμματέων  στο υπουργείο Υποδομών κοινοποίησε το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά:

Διοικητικός Γραμματέας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 84ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. οικ.87470/8-11-2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την πλήρωση της θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: Ψ369465ΧΘΞ-Ρ7Ξ) και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΑΣΕΠ (www.yme.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4369/2016 ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 84ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr – Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 – ώρα 08:00 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, ή μέσω e-mail στο [email protected]

Τομεακός Γραμματέας

 Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 85ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. οικ.87469/8-11-2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΨΨΧΑ465ΧΘΞ-1Ο7) και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΑΣΕΠ (www.yme.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4369/2016 ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 85ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ ( Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 – ώρα 08:00 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, ή μέσω e-mail στο [email protected]

Τομεακός Γραμματέας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 86ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. πρωτ. οικ.87468/8-11-2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016), όπως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΨΣ7Η465ΧΘΞ-ΙΤΛ) και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΑΣΕΠ (www.yme.gr και www.asep.gr αντίστοιχα).

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση  έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 1 του Ν. 4369/2016, καθώς και υποψήφιοι που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α΄ του Ν. 4369/2016 ή υπηρετούν στο δημόσιο τομέα με σχέση άλλη από τη σχέση τακτικού μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 86ΕΣ/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) του άρθρου 10 του Ν. 4369/2016.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr – Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 – ώρα 08:00 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Για τυχόν  τεχνικές  διευκρινίσεις  και μόνο  σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 – επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00, ή μέσω e-mail στο [email protected]

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΣΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!