ΑΣΕΠ: Αναμορφωμένοι πίνακες μετά την εξέταση ενστάσεων θέσεων ευθύνης Γ.Δ/σνης Υπ.Εργασίας

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, καταρτίσθηκε, από το 1ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (1ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ο αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης που προέκυψε μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων για τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ