Απόσπαση 43 υπαλλήλων στο ΕΚΟΜΕ

Προκειμένου το ΕΚΟΜΕ να ανταποκριθεί στην αποστολή του, απαιτείται οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες
δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό o υπουργός Επικρατείας, προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται σαράντα τρεις (43) θέσεις με απόσπαση κατά παρέκκλιση (άρθρο 82, του ν. 4674/2020 Α΄ 53) και κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες ως εξής:
α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)
Σύνολο θέσεων τριάντα μία (31), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Α. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού: θέσεις δέκα πέντε (15).
Β. ΠΕ Μηχανικών: θέσεις τρεις (3).
Γ. ΠΕ Πληροφορικής: Θέσεις πέντε (5).
Δ. ΠΕ Δημοσιογράφων: Θέσεις δύο (2).
Ε. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων: Θέση μια (1).
ΣΤ. ΠΕ Αρχειονόμων – Βιβλιοθηκονόμων: Θέσεις δύο (2).
Ζ. ΠΕ Νομικών: Θέσεις τρεις (3).
β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (TE).
Σύνολο θέσεων εννέα (9), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
α. TE Διοικητικού -Λογιστικού: Θέσεις τρεις (3).
Β. TE Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών: Θέση μία (1).
Γ. TE Μηχανικών: Θέσεις δύο (2).
Δ. TE Πληροφορικής : Θέσεις δύο (2).
Ε. TE Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης: Θέση μια (1).
γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ).
Σύνολο θέσεων τρεις (3), οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
Α. ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων: Θέσεις δύο (2).
Β. ΔΕ Τεχνικών: Θέση μία (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!