Αποσπάσεις πέντε υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Διοικητικής- Οικονομικής Υποστήριξης, με εγκύκλιος της, γνωστοποιεί ότι επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρ. 6, 9, 17 και 17Α του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄29) ως ισχύει σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄224). Οι προς πλήρωση θέσεις, κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

— Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

— Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

— Μία (1) θέση κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Όσον αφορά στις ως άνω θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα προσόντα. Ειδικότερα, για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και της κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θα ληφθούν υπόψη: Αθήνα, 19/7/2017 Αριθ. Πρωτ.1898 Προς: Ως πίνακας αποδεκτών

 Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες καθώς και η εξειδίκευση σε διοικητικές διαδικασίες, σε θέματα προμηθειών και συμβάσεων.

 Η προηγούμενη εμπειρία σε ηλεκτρονικές εφαρμογές, κυρίως πρωτοκόλλου, και προσωπικού.

 Η ικανότητα χρήσης Η/Υ κυρίως στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων και β)υπολογιστικών φύλλων

Για τις θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθ. 14 του Π.Δ 50/2001 θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και οι γνώσεις στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης, με ταχυδρομική αποστολή μόνο στην ταχυδρομική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, μέχρι και τη Δευτέρα 4/9/2017. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στη με αριθ. Πρωτ. 1898/2017 Ανακοίνωση-Πρόσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων».

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, όπου αναφέρονται και οι υπηρεσιακές μεταβολές του υπαλλήλου, φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ακριβή.

Οι υπηρεσίες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν στους υπαλλήλους τους καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς τους. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείται για την ανάρτησης της παρούσας στο διαδικτυακό του τόπο.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!