Απόσπαση 17 ατόμων στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της...

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς επιθυμεί να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων ως...

Αποσπάσεις 17 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Δ...

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει τα προβλεπόμενα Γραφεία, ...

Γ.Γ.Καταπολέμησης της Διαφθοράς: Διημερίδα για τη Βιώσιμη Οικονομ...

Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 28-29/11/2017 από τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς...

Νέα καμπάνια από την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθορά...

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης. Μ...

Αποσπάσεις πέντε υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης τη...

Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, προκειμένου να στελεχώσει το Γραφείο Διοικητικής- Ο...

Γ.Γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς: Διημερίδα για την ακεραιότητα σ...

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συ...

Ημερίδα της Γ.Γ. Καταπολέμησης Διαφθοράς για τον εσωτερικό έλεγχο...

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με τη στήριξη της Expertise France η οποία π...

Ποιος είναι ο νέος Γ.Γ. Καταπολέμησης Διαφθοράς...

Νέος Γενικός Γραμματέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς διορίστηκε ο Κωνσταντίνου Χρήστου ο οποίος μέχρι...

Θεσπίζονται οι… φοροκαταδότες – Κίνητρα και ασυλία στ...

Νομοσχέδιο με το οποίο παρέχονται πλήρης νομική κάλυψη, ευνοϊκή ποινική μεταχείριση και προστασία τη...