«Ανοιχτές» 1.119 θέσεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Ο αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων – Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθορίζεται σε 1119 Έλληνες σπουδαστές/στριες (634 Πλοίαρχοι και 485 Μηχανικοί).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει τα πιο κάτω προσόντα:

  1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο ΣΤ΄ παρ. 2.1 της παρούσας προκήρυξης.
  2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
  3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1991 και μεταγενέστερα).
  4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
  5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Αρ. Προκήρυξης: 2232.1/43512/2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΚ 4653ΠΩ-Χ6Ρ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από την 11-06-2018 πρέπει να υποβάλλουν αίτηση, ηλεκτρονικά ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Υποψήφιοι της Πρώτης Γενικής κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να δηλώσουν όλες τις Σχολές (με τη σειρά επιθυμίας τους) της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Όλοι οι υποψήφιοι με τη χρήση των κωδικών τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα μπορούν να παρακολουθούν την αίτηση τους και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  από την 11-06-2018 μέχρι και την 12-07-2018 ημέρα Πέμπτη

Πληροφορίες : Πχης Λ.Σ. ΚΑΤΣΑΛΟΥΛΗ Π.

Τηλέφωνο : 213 1374547 – 210 4224166 213 137 1429 – 1526

Fax : 210-4224000

E-mail : [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.yen.gr/documents/20182/21874/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE+%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%91%CE%95%CE%9D+%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82+2018_2019+%5B%CE%A82%CE%94%CE%9A4653%CE%A0%CE%A9-%CE%A76%CE%A1%5D.pdf/f5f75864-3420-4168-bc2e-fe6ba910c296

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!