Αυτό θα είναι το κόστος για το κράτος αν ο κατώτατος μισθός επανέλθει στα 751 ευρώ

Σε κοστολόγηση των προτάσεων νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προχώρησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σε ανακοίνωσή του παραθέτει τα οικονομικά αποτελέσματα που θα επέφερε τυχόν υπερψήφιση των δύο προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα και τους βουλευτές του κόμματος.

Για την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού

Ως προς την πρόταση νόμου «Για την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και του δικαίου της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας», το ΓΛΚ εκτιμά ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις, τα άμεσα οικονομικά αποτελέσματα, και με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των απασχολουμένων και των επιδοτούμενων ανέργων παραμείνει σταθερός, είναι:

-Ετήσια δαπάνη του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (ΝΠΔΔ επιχορηγούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό), από την αύξηση του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 202.000.000 ευρώ περίπου (το βασικό ποσό του επιδόματος ανεργίας θα αναπροσαρμοστεί από τα 360 ευρώ στα 460 ευρώ περίπου).

-Ετήσια αύξηση των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κατά βάση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), από τον υπολογισμό των καταβαλλόμενων εισφορών σε υψηλότερη βάση. Εκτίμηση για την αύξηση αυτή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν είναι γνωστός ο αριθμός των απασχολουμένων που θα επηρεάσει η αναπροσαρμογή του κατώτατου ημερομισθίου.

-Ετήσια αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, από άμεσους και έμμεσους φόρους, λόγω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.

«Σε περίπτωση όμως, μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων θα επέλθει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού (καταβολή επιδομάτων ανεργίας, μείωση άμεσων και έμμεσων φόρων), καθώς και απώλεια εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Το οικονομικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ούτε να εκτιμηθεί, διότι συναρτάται με τη συμπεριφορά των εργοδοτών κατά την αντιμετώπιση των παραπάνω μέτρων» αναφέρει το ΓΛΚ.

Επιπλέον το Γενικό Λογιστήριο καταγράφει και μια ετήσια δαπάνη από την αύξηση των μελών του ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) η οποία, ωστόσο, αγγίζει το ποσό των 10.000 ευρώ και δεν θεωρείται σημαντική.

Τι θα συμβεί με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές το ΓΛΚ εκτιμά ότι θα υπάρξει απώλεια εσόδων, αλλά και υστέρηση είσπραξης εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναλυτικά:

Απώλεια εσόδων από:

-τη ρύθμιση των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και των, μέχρι την 31.12.2014, ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών. Όπως ειδικότερα επισημαίνεται, η απώλεια επέρχεται κυρίως από τον περιορισμό των ήδη βεβαιωμένων προστίμων και προσαυξήσεων στο 30% της αρχικής οφειλής.

-την απαγόρευση των πλειστηριασμών σε κάθε περίπτωση για οφειλές κάτω των 200.000 ευρώ.

Υστέρηση είσπραξης εσόδων από:

-τη ρύθμιση των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και των μέχρι την 31.12.2014, ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών. Η υστέρηση επέρχεται από την καταβολή των χρεών σε έως 84 δόσεις (και ενδεχομένως και σε περισσότερες εφόσον το συνολικό ποσό των ετήσιων δόσεων ξεπερνά τα οριζόμενα ποσοστά εισοδήματος του οφειλέτη).

-την απαγόρευση μέχρι την 31.12.2015, και των πλειστηριασμών για οφειλές άνω των 200.000 ευρώ, προκειμένου περί πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, αξίας μέχρι 350.000 ευρώ ή ακινήτων εγγυητών.

«Τα ανωτέρω αποτελέσματα (απώλεια και υστέρηση είσπραξης εσόδων) εξαρτώνται από τα ποσά των οφειλών που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, τον αριθμό και το ποσό των δόσεων, τα εισοδήματα των οφειλετών που θα ενταχθούν, την αναλογία των προστίμων και των προσαυξήσεων προς την αρχική οφειλή κάθε οφειλέτη κλπ και δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν εκ των προτέρων. Τα εν λόγω αποτελέσματα αντισταθμίζονται εν μέρει από την διασφάλιση είσπραξης μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών» αναφέρει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Επίσης, με την έκθεση εκτιμάται ότι θα υπάρξει εφάπαξ δαπάνη (του κρατικού προϋπολογισμού) από τη σύσταση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, σε περίπτωση που τα έσοδα από το θεσπιζόμενο γραμμάτιο του Δημοσίου δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας αυτών, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό των επιτροπών (μπορεί να είναι και άνω των δεκατριών) και τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ


Αφήστε μια απάντηση