ΣΥΡΙΖΑ: Χορός εκατομμυρίων ευρώ για επικοινωνιακές εκστρατείες εν μέσω πανδημίας

Ερώτηση και ΑΚΕ με θέμα τον «Χορό  εκατομμυρίων ευρώ  κρατικού χρήματος από Μαξίμου και Περιφέρειες για επικοινωνιακές εκστρατείες εν μέσω της πανδημίας του κορωνoϊού» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο καθώς και ον Υπουργό Εσωτερικών.

Αναλυτικά:

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως είναι γνωστό, εν τω μέσω της πανδημίας του κορωνοϊο και παρά την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου, βάσει του οποίου, τόσο οι δημόσιοι  όσο και οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν δωρεάν ενημερωτικά μηνύματα για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  η κυβέρνηση της ΝΔ, βάσει του άρθρου 30 της ΠΝΠ της 14ης.03.2020 (Α΄64),  τη στιγμή που καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας και σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας,  αποφάσισε πως είναι απαραίτητη η επικοινωνιακή εκστρατεία μέσω ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης που αφορά στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίησή τους, για ειδικότερα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και για λοιπά κατεπείγοντα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που άπτονται κυβερνητικών δράσεων κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων και για χρονικό διάστημα που εκτείνονταν αρχικά μέχρι την 31-5-2020 και στην συνέχεια με το άρθρο 62 της ΠΝΠ της 20ης-3-2020 παρατάθηκε για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της, ήτοι μέχρι 21η-9-2020.

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδόθηκε η ΚΥΑ 227 (Β 948) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τον καθορισμό της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εφημερίδες, διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και ενημερωτικά μηνύματα τα οποία θα μεταδίδονται από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επ’αμοιβή ανεξαρτήτως διάρκειας.

Η συνολική δαπάνη της εκστρατείας ενημέρωσης ανέρχεται, αρχικά, στα 11 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε: οπτικοακουστικό υλικό, κατάρτιση media plan, διαρκή έλεγχο τήρησης και επικαιροποίησή του, αμοιβή της εταιρίας και δαπάνη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Επίσης, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και έχει προβλεφθεί ρητά η συμμετοχή στην κατανομή της συνολικής δαπάνης των τοπικών και περιφερειακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κάθε κατηγορίας.

Περαιτέρω με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικού Εκπροσώπου ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης για την πρόληψη και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού αντί τιμήματος 3% επί της τελικής συνολικής δαπάνης εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης και συμβατική διάρκεια μέχρι 31 Μαϊου 2020.

Και ενώ στην κατανομή της συνολικής δαπάνης συμπεριλαμβάνονται και τα τοπικά και περιφερειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κάθε κατηγορίας, τις προηγούμενες ημέρες με απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν ήδη τα Προγράμματα Επικοινωνιακής Προβολής 7  Περιφερειών της χώρας για το 2020 συνολικού ύψους 13,5 εκ ευρώ (Αττικής 2.471.885,27 ευρώ, Θεσσαλίας 630.000 ευρώ, Κρήτης 2.500.000 ευρώ, Πελοποννήσου 1.200.000 ευρώ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1.845.231,20 ευρώ, Κεντρικής Μακεδονίας 930.311,26 ευρώ και Νοτίου Αιγαίου 4.066.000 ευρώ)

Τα παραπάνω ποσά  που εγκρίθηκαν αφορούν  7 μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Αν  προστεθούν και τα προγράμματα επικοινωνίας των υπολοίπων 6 Περιφερειών και στα ποσά αυτά  προστεθούν επίσης και τα ποσά που αφορούν την επικοινωνιακή πολιτική  των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Ε.Π. των Περιφερειών και του ευρύτερου δημοσίου τομέα τότε φτάνουμε σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες εγείρουν εύλογα ερωτήματα για το πώς είναι δυνατόν να δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ για την επικοινωνιακή πολιτική την στιγμή που καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις τόσο σε μέσα ατομικής προστασίας ( μάσκες κλπ) και σε διαγνωστικά tests,  όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό (γιατρούς και νοσηλευτές) στα Νοσοκομεία όλης της χώρας λόγω της υποχρηματοδότησης και της ακύρωσης από την Κυβέρνηση της ΝΔ ήδη δρομολογημένων προσλήψεων, συνολικού αριθμού 10.000 μονίμων θέσεων γιατρών και νοσηλευτών.

Μάλιστα όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε) μόνο για την επικοινωνιακή πολιτική των Περιφερειών της χώρας δαπανώνται ποσά διπλάσια από αυτά που θα δοθούν στα Νοσοκομεία για την προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ (9.000.000 ευρώ περίπου)  ή περισσότερα από ό,τι θα δοθεί για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ( 14.000.000 ευρώ περίπου).  Η (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε) καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την τακτική και ζητά να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε υγεία και πρόνοια και να ληφθούν ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας της υγείας όλου του λαού.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω την ίδια στιγμή που επισημαίνεται καθημερινά από αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες η σημασία της ατομικής ευθύνης και ζητείται από όλους τους πολίτες «να βάλουν πλάτη», την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάρια για μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και περικοπή των συντάξεων για να κλείσουν «οι τρύπες» που ανοίγουν στον κρατικό προϋπολογισμό, εξαιτίας της δραματικής ύφεσης, την ίδια στιγμή που πλήθος ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων ουσιαστικά βγαίνουν στην ανεργία, με επιδόματα στήριξης αντί αμοιβών, με «εκπαιδευτικά» επιδόματα των 600 ευρώ  για πρόγραμμα κατάρτισης,  με εφαρμογή των απαράδεκτων μέτρων αναστολής συμβάσεων εργασίας και της εκ περιτροπής εργασίας με μείωση μισθών των εργαζομένων κατά 50%, την ίδια στιγμή το δημόσιο χρήμα για επικοινωνία ρέει άφθονο από το Μαξίμου και τις Περιφέρειες και μάλιστα με αδιαφανή κριτήρια, σε μια συγκυρία που κάθε ευρώ δημοσίου χρήματος θα έπρεπε να δαπανάται στοχευμένα με σύνεση και φειδώ με πρώτη προτεραιότητα την λήψη μέτρων για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, (μεταξύ των οποίων και τα ΜΜΕ) που πλήττονται από την κρίση.

Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνιακής εκστρατείας γινόμαστε μάρτυρες  μιας πρωτοφανούς τηλεοπτικής καταιγίδας με παρωχημένα  τηλεοπτικά σποτ σε τηλεοπτικά μέσα εθνικής εμβέλειας που έχουν φτιαχτεί πολύ πριν την απαγόρευση κυκλοφορίας,, με καταχωρίσεις σε έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά κλπ), με ραδιοφωνικά μηνύματα, με καταχωρίσεις σε sites, με  την κυκλοφορία ακόμη και ειδικών εντύπων με προκλητικά πρωτοσέλιδα- »αγιογραφίες» των μελών της κυβέρνησης.

ΓΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί

1) Με ποια κριτήρια κατανέμεται από την ιδιωτική διαφημιστική εταιρεία η συνολική δαπάνη των 11 εκατομμυρίων ευρώ της εκστρατείας ενημέρωσης στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά  ΜΜΕ της χώρας;

2) Από ποιους λόγους υπαγορεύθηκε η παράταση της εκστρατείας επικοινωνίας και ενημέρωσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για 6 μήνες από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ της 20ης-3-2020 δηλαδή αντί για την 31η Μαΐου 2020 που προβλέπονταν ως καταληκτική ημερομηνία από την ΠΝΠ της 14ης-3-2020  της 21 Σεπτεμβρίου του 2020;

3)Προτίθεσθε να προβείτε σε αύξηση του αρχικού ποσού των 11 εκατομμυρίων που προβλεπόταν αρχικά για την εκστρατεία ενημέρωσης που  αρχικά έληγε την 31η-5-2020;

2) Με ποια κριτήρια εγκρίνονται  και χρηματοδοτούνται τα  προγράμματα επικοινωνιακής προβολής των Περιφερειών της χώρας για το 2020,  ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ;

3) Είναι δυνατόν να δαπανώνται για την επικοινωνιακή πολιτική μόνο των Περιφερειών της χώρας ποσά διπλάσια απ’ όσα θα δοθούν στα Νοσοκομεία για την προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ (9.000.000 ευρώ)

4) Είναι δυνατόν να δαπανώνται για την επικοινωνακή πολιτική περισσότερα από ό,τι θα δοθούν για την πρόσληψη προσωπικού για την στελέχωση των επιπλέον κλινών ΜΕΘ (14.000.000 ευρώ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ, ΑΚΕ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!