ΠΑΣΟΚ- Τροπολογία «Αξιολόγησης»: Ποταπά κίνητρα συναλλαγής προϊσταμένων με κυβέρνηση

Διαιρεί το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα, «δίνοντας με ποταπό τρόπο, ως κίνητρο συναλλαγής των προϊσταμένων των Υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης με την Κυβέρνηση την προαγωγή τους»,  αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την τροπολογία της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα ο Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, σημειώνει:

«Η ανικανότητα της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να ολοκληρώσει με επιτυχία οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, (έστω και με τη βοήθεια Γάλλων ειδικών) είναι παροιμιώδης. Έχει αποτύχει στο σύνολο των επιλογών της.

Η τελευταία πράξη του αποτυχημένου εγχειρήματος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για αξιολόγηση δομών και προσωπικού στο δημόσιο τομέα, έπειτα και από την άρνηση της μεγάλης πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων να υπακούσουν στις κομματικές επιβουλές των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, είναι η κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας, που προσπαθεί να διαιρέσει το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα, δίνοντας με ποταπό τρόπο, ως κίνητρο συναλλαγής των προϊσταμένων των Υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης με την Κυβέρνηση την προαγωγή τους, σε συνδυασμό με το αναφαίρετο δικαίωμά τους διεκδίκησης θέσεων ευθύνης.

Η πολιτική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στοχεύει στον εξαναγκασμό των προϊσταμένων να εφαρμόσουν την λανθασμένη πολιτική της Κυβέρνησης.

Η πολιτική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει οδηγήσει σε:

Ανατροπή του σχεδίου για δημιουργία Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, ύστερα και από την πίεση των κομματικών μηχανισμών των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, για πλήρη κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, με την παραμονή «κομματικών» Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των Αναπληρωτών τους, που τοποθέτησαν από την αρχή της κυβερνητικής τους θητείας, τη θέσπιση και πλήρωση δεκάδων νέων θέσεων Διοικητικών και Θεματικών Γραμματέων με τους Αναπληρωτές τους, από τον κομματικό σωλήνα, χωρίς βέβαια κανείς από αυτούς, να προέρχεται από το ανύπαρκτο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της τελευταίας διετίας, σύμφωνα με το Ν. 4369/2016.

Στρατιές συμβασιούχων στο Δημόσιο, που εκτόξευσαν τον αριθμό τους στους 75.000.

Πλήρη ανικανότητα εφαρμογής και υλοποίησης των διατάξεων του Ν. 4440/2016, που αφορά την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, λόγω αποτυχίας ολοκλήρωσης των ηλεκτρονικών οργανογραμμάτων των Υπουργείων.

Μεγέθυνση των γραφειοκρατικών μηχανισμών, με σύσταση δεκάδων νέων Υπηρεσιών και ανικανότητα ολοκλήρωσης σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έθεσαν, των νέων Οργανισμών των Υπουργείων, σύμφωνα με τους κομματικούς τους σχεδιασμούς για το «βόλεμα ημετέρων στελεχών» και όχι σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της διοίκησης.

Πληθώρα μεταβατικών διατάξεων και νομοθετικών ρυθμίσεων φωτογραφικού χαρακτήρα, για αυθαίρετες τοποθετήσεις προϊσταμένων, χωρίς ίχνος επιλογών με αξιοκρατικές διαδικασίες, ανικανότητα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4369/2016, που έγκαιρα επισημάναμε ως ΠΑΣΟΚ τον Φεβρουάριο του 2016, τις αδυναμίες, αγκυλώσεις και τις κομματικές επιδιώξεις των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, για άλωση της δημόσιας διοίκησης από τους κομματικούς στρατούς των εθνολαικιστών της Κυβέρνησης.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ επιδιώκουμε να οδηγήσει στην:

Δημιουργία ενός ισχυρού επιτελικού κράτους, με μια δημόσια διοίκηση ανεξάρτητη, λειτουργική, ευέλικτη και καινοτόμα, που θα επικεντρώνεται σε πολιτικές βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης, συνδυάζοντας τον έλεγχο απόδοσης και την αξιολόγηση με τη διαρκή επιμόρφωση.

Αναδιοργάνωση των δομών της δημόσιας διοίκησης, με αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της, κατανομή και ανακατανομή αρμοδιοτήτων χωρίς επικαλύψεις μεταξύ των επιπέδων κρατικής διοίκησης, με καθορισμό των αρμοδιοτήτων κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και με κατεύθυνση την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Κεντρικής Διοίκησης και την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.

Αντιμετώπιση του κομματισμού, των πελατειακών σχέσεων, της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας και του νομικού φορμαλισμού, με διαφάνεια και λογοδοσία.

Σύσταση Συνταγματικά κατοχυρωμένης, Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιας Διοίκησης, που θα εγγυάται με σεβασμό στις αρχές της αμεροληψίας και της πολιτικής ουδετερότητας, τις δημόσιες πολιτικές διοικητικής μεταρρύθμισης, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποστήριξη της εφαρμογής της παραγόμενης νομοθεσίας. Επίσης αναλαμβάνει, την ανάπτυξη και λειτουργία μόνιμου αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, έχοντας ως βάση περιγράμματα θέσεων εργασίας στα πλαίσια της στοχοθεσίας οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας της διοίκησης στην οποία ανήκουν.

Συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού του μόνιμου Γενικού Γραμματέα Διοίκησης σε κάθε Υπουργείο, με πενταετή ανανεώσιμη θητεία, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση και επιλογή είτε από την υπαλληλική ιεραρχία είτε από τον ιδιωτικό τομέα με αρμοδιότητες, που αφορούν θέματα προγραμματισμού και παρακολούθησης του έργου των Υπουργείων, οργάνωσης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών υπηρεσιών, προσδίδοντας χαρακτηριστικά σταθερότητας και συνέχειας στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής.

Μετεξέλιξη των ΚΕΠ με αναδιοργάνωσή τους, σε ολιστικές υπηρεσίες μιας στάσης για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών διοικητικού χαρακτήρα του πολίτη (τοπικά διοικητικά κέντρα), με ενίσχυσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό.

Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και διασύνδεση των βασικών τους μητρώων.
Αναβάθμιση των θεσμών ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, με ενοποίηση των διάσπαρτων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.

Σταθερότητα και συνέχεια στην οργάνωση των υπηρεσιών και την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αλλαγές μόνο έπειτα από αξιολόγηση δομών και προσωπικού.
Διοίκηση με στόχους με επικέντρωση στους δείκτες μέτρησης αποτελεσμάτων, στις συμφωνίες (συμβόλαια) δράσης, στους ελέγχους-έρευνες αποδοτικότητας, στο χάρτη δικαιωμάτων του πολίτη, στους διαγωνισμούς ποιότητας μεταξύ των υπηρεσιών.

Σύνδεση προϋπολογισμού των δημόσιων φορέων με στόχους υπηρεσιών – προϋπολογισμός απόδοσης, σχέδια δράσης.

Όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, μόνο με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Καθιέρωση της δυνατότητας εθελοντικών μετακινήσεων προσωπικού (κινητικότητα) και ταυτόχρονη διασφάλιση της μονιμότητας στην εργασιακή τους σχέση.

Υποχρεωτική κωδικοποίηση της παραγόμενης νομοθετικής / κανονιστικής και διοικητικής ύλης, λήψη μέτρων κατά της πολυνομίας, με ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την δημόσια διοίκηση, εμβαθύνοντας τη δημοκρατική συμμετοχή.

Κάθε νομοσχέδιο που αφορά μια σημαντική δημόσια πολιτική ή διοικητική μεταρρύθμιση συνοδεύεται από Πρόγραμμα Υποστήριξης της Εφαρμογής του, που περιλαμβάνει τους απαραίτητους υλικούς και άυλους πόρους για την εφαρμογή του.

Εφαρμογή των αρχών καλής νομοθέτησης, με αποφυγή εμβόλιμων τροπολογιών και φωτογραφικών διατάξεων διάσταση της παραγόμενης νομοθεσίας. Μελέτη επιπτώσεων για κάθε σχέδιο νόμου και εκ των υστέρων ενισχύοντας την ποιοτική αξιολόγηση αυτών.

Ανασχεδιασμός της «Διαύγειας» με στόχο την συστηματοποίηση και συμπλήρωσή της με κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών και δημιουργίας εκθέσεων (reporting).
Opengov για όλες τις θέσεις ευθύνης των δημοσίων φορέων».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΠΑ ΚΙΝΗΤΡΑ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!