Μαξίμου: Αυτά είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για Δημόσιο, επιχειρήσεις, εργαζόμενους (πίνακας)

  • Απο Μάκης Χολέβας
  • 28 Μαρτίου 2020 - 14:30
  • Comments Off

Δείτε αναλυτικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την πανδημία του κορωνοϊού για το Δημόσιο, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πίνακας με τα μέτρα ΕΔΩ.

Δημόσιος Τομέας:

108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν (έκτακτο) Δώρο Πάσχα. Το κόστος ανέρχεται σε 80 εκ.

Προπληρωμένες  κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων 100.000 παιδιά Άδεια Ειδικού Σκοπού για δημοσίους υπαλλήλους Αναθεώρηση Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, με αύξηση τακτικού αποθεματικού κατά 4 δις ευρώ.

Δημοσιονομικό Κόστος

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων αποζημίωσης ειδικού σκοπού και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται ξεπερνά τα 3,5 δις. Επιπλέον κόστος 1,2 δις αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων (1 δις) , τις επιπρόσθετες δαπάνες για τη δημόσια υγεία (200 εκ) και το δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία (80 εκ). Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 4,7 δις, που αντιστοιχεί σε 2,5% του ΑΕΠ, υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 2% του ΑΕΠ. Αύξηση τακτικού αποθεματικού Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δις ευρώ με την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

Εισόδημα, μισθοί & επιδόματα Ρευστότητα & τραπεζικός δανεισμός Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις & ληξιπρόθεσμες οφειλές Εργασιακή ευελιξία Άλλοι παράγοντες κόστους (κατά κλάδο) Δικαιούχοι & εκτίμηση κόστους
Κλειστές επιχειρήσεις Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Αναστολή πληρωμών φορολογικών (ΦΠΑ, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ και δόσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών) και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 4 μήνες σε επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού. Καταβολή του 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο Έχει ανασταλεί στο σύνολο  η λειτουργία 249.474 ιδιωτικών επιχειρήσεων
Διάθεση 1,8 δις μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Δίνεται η δυνατότητα, για τις ίδιες επιχειρήσεις, αναστολής των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και πληρωμών όλων των ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: α) Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις. β) Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. γ) Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ δ) Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.  Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.
Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες
Ανοιχτές επιχειρήσεις Διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου, οι οποίες θα καταβληθούν τέλος Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα, για επιχειρήσεις με συγκεκριμένο ΚΑΔ, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας. Δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους. Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό  θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας. 166.000 vouchers προγράμματος τηλεκατάρτισης
Διάθεση 1,8 δις μέσα από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. 595.395 επιχειρήσεις επηρεάζονται δραστικά από τις επιπτώσεις του κορονοϊού
Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων έως τον Σεπτέμβριο για συνεπείς επιχειρήσεις Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ. Επέκταση λειτουργίας super market & Φαρμακείων και τις Κυριακές
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων και Ευρωπαϊκών κεφαλαίων: α) Υλοποίηση εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεννόηση με την ΕΕ για χορηγήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ έως 3 δις. β) Χορήγηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕτΕ) για τη χορήγηση νέων επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. γ) Δημιουργία εγγυοδοτικού μηχανισμού σε συνεργασία με τον όμιλο της ΕτΕ για δάνεια επενδυτικού σκοπού έως 500 εκ δ) Αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κατά 250 εκ για τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.  Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση.
Αναστολή επιταγών κατά 75 ημέρες
Εργαζόμενοι σε κλειστές επιχειρήσεις Επίδομα 800 ευρώ Αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος. Καταβολή του 60% του μισθώματος του ακινήτου  που ενοικιάζουν και αφορά στην 1η κατοικία 621.734 μισθωτοί και 231.147 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι   με αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή με κόστος περίπου 400 εκ ευρώ.
Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6% Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.
Προπληρωμένες  κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων  Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση. 100.000 παιδιά
Αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες για εργαζόμενους που αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή.
Εργαζόμενοι σε ανοιχτές επιχειρήσεις Επίδομα 800 ευρώ σε όσους τελούν σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους Αναστολή δόσεων δανείων για 3 μήνες για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ. Κάλυψη των ασφαλιστικών κρατήσεων από το κράτος για όσους δικαιούνται το επίδομα των 800 ευρώ. Δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς αναστολής εργασίας των εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που πλήττονται και μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους. 909.794 μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες σε επιχειρήσεις που επηρεάζονται δραστικά από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, με κόστος περίπου 2 δις.
Μείωση ΦΠΑ σε αντισηπτικά, μάσκες, σαπούνια, από 23% σε 6% Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ. Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.
Προπληρωμένες  κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων  Έκπτωση 25% στις φορολογικές (εκτός ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εφόσον καταβληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία, για εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων, καθώς και για εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από την κρίση. 100.000 παιδιά
Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις έως 5 άτομα (που πλήττονται από την κρίση) Επίδομα 800 ευρώ (δεν αφορά επιστήμονες) Αναβάλλονται οι φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτέες Μαρτίου, για 4 μήνες
Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης 100 ωρών ελεύθερων επαγγλματιών, επιστημονικού κλάδου (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, οικονομολόγοι-λογιστές, εκπαιδευτικοί-ερευνητές) με voucher αξίας 600€, Απρίλιος-Μαϊος Αναστέλλεται η  πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Η Εξόφληση θα γίνει τμηματικά σε 4 μηνιαίες δόσεις από 1/9/2020 166.000 vouchers προγράμματος τηλεκατάρτισης
Αναστολή καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων με υποχρέωση καταβολής (1/3 – 31/5).
Μείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου-Μαρτίου εφόσον εξοφληθούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία.
Άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.
Δημόσιος Τομέας
108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν (έκτακτο) Δώρο Πάσχα. Το κόστος ανέρχεται σε 80 εκ.
Προπληρωμένες  κάρτες για αγορά προϊόντων από super market αξίας 90€ για το διάστημα από 11/3/2020 έως 4/5/2020 ως εναλλακτική χρήση των σχολικών γευμάτων 100.000 παιδιά
Άδεια Ειδικού Σκοπού για δημοσίους υπαλλήλους
Αναθεώρηση Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, με αύξηση τακτικού αποθεματικού κατά 4 δις ευρώ.
Δημοσιονομικό Κόστος Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων αποζημίωσης ειδικού σκοπού και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών που πλήττονται ξεπερνά τα 3,5 δις. Επιπλέον κόστος 1,2 δις αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων (1 δις) , τις επιπρόσθετες δαπάνες για τη δημόσια υγεία (200 εκ) και το δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία (80 εκ).
Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 4,7 δις, που αντιστοιχεί σε 2,5% του ΑΕΠ, υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 2% του ΑΕΠ.
Αύξηση τακτικού αποθεματικού Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δις ευρώ με την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
ΥΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΜΕΤΡΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ, PROTEINOMENA


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!