υποτροφίες-ύψους-104-εκατ-ευρώ-για-τα-έτη-20-646382
ΠΑΙΔΕΙΑ | 25.06.2019 | 15:59

Υποτροφίες ύψους 104 εκατ. ευρώ για τα έτη 2016-2020 από το ΙΚΥ

Προγράμματα υποτροφιών ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ, για τη χρονική περίοδο 2016-2020, υλοποιούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Ο Πρόεδρος του Ι.Κ.Υ καθηγητής Κυριάκος Αθανασίου, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των διευθύνσεων, παρουσίασαν σήμερα τον απολογισμό έργου του Ιδρύματος σε εκδήλωση παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου.

Το Ι.Κ.Υ κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της κρίσης διέθετε 16 εκατ. ευρώ ετησίως για υποτροφίες ενώ το ποσό αυτό μειώθηκε δραστικά στα 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως για τα έτη που ακολούθησαν (2009-2015).

Από το 2016 έως σήμερα το Ι.Κ.Υ. αξιοποίησε κονδύλια ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη χρηματοδότηση υποτροφιών στην Ελλάδα (προπτυχιακών, διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας). Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 26 εκατ. ευρώ ετησίως στα οποία προστίθενται και τα 3 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ.

Το Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε επιμελείς φοιτητές που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), χορηγεί ετησίως 3.700 υποτροφίες. Οι υπότροφοι – προπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν επί 9 μήνες 380 ευρώ μηνιαίως για σπουδές εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και 200 ευρώ μηνιαίως για τους φοιτητές που φοιτούν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ΕΣΠΑ 2014-2020). Ο Α’ Κύκλος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί ενώ επίκειται η ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου και η έναρξη του Γ’ Κύκλου.

Ως δράση αντιστροφής του brain drain το Ι.Κ.Υ. χορήγησε υποτροφίες σε 422 υποψήφιους διδάκτορες και 285 μεταδιδάκτορες το 2017 ενισχύοντας το ερευνητικό έργο τους και δίνοντας κίνητρα παραμονής στη χώρα. Το 2018 χορήγησε άλλες 700 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  Επίσης, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση 601 υποτροφιών για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδές 4.000 φοιτητές για πρακτική άσκηση 2.600 φοιτητές και 2.000 καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για επιμόρφωση και διδασκαλία. Επίσης, εγκρίθηκε για το 2019 η κινητικότητα για επιμόρφωση 900 εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης, 600 εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και 3.000 μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

«Η μεγάλη επιτυχία του ΙΚΥ είναι ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο μέσα από συστηματικές συζητήσεις διαμόρφωσε ένα πλέγμα πολιτικών τις οποίες κατάφερε με την συνεργασία και των εργαζομένων να υλοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία» ανέφερε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου κατά την παρουσίαση του Απολογισμού Έργου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., χαρακτηρίζοντας ως άλμα τα αποτελέσματα του έργου του Ιδρύματος.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι κυρίαρχος στόχος των πολύπλευρων δραστηριοτήτων του Ι.Κ.Υ. είναι η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και του δημόσιου σχολείου. «Η δημόσια παιδεία είναι το σύνολο αυτών των διεργασιών και θεωρώ ότι το Ι.Κ.Υ. έχει συμβάλει στην ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μας. Και η συμβολή αυτή γίνεται σε μια Ευρώπη που αυτό το ζήτημα της δημόσιας εκπαίδευσης ‘παίζεται’ σε επίπεδο πολιτικό. Το Ι.Κ.Υ έρχεται να συμπληρώσει δράσεις ενίσχυσης της εκπαίδευσης του ΕΛΙΔΕΚ και της Γενικής Γραμματείας του ΕΣΠΑ. Είναι θετικό που υπάρχουν πολλοί φορείς και ενισχύουν τη δημόσια παιδεία».

Ο κ. Γαβρόγλου ανέφερε ότι «αρχίζει στη χώρα να υπάρχει αποδοχή των διαδικασιών αξιολόγησης. Χρειάστηκε δεκαετίες για να γίνει αποδεκτό στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Ευρώπης. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η αποδοχή, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η επιστημονική κοινότητα συνεχίζει να λειτουργεί με ολοένα και μεγαλύτερη πίστη στην ακαδημαϊκότητα».

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία που εξελίσσεται στην Ευρώπη για τη δημιουργία ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων χωρίς αποκλειστική αναφορά στην χωρικότητα, ο κ. Γαβρόγλου είπε: «Είναι μια νέα πραγματικότητα. Εμείς πιέσαμε τα Πανεπιστήμιά μας να κάνουν αίτηση. Σήμερα υπάρχουν αιτήσεις από 4 Πανεπιστήμια σε 4 διαφορετικά κονσόρτσια. Σε 10 χρόνια θα υπάρχει ένας εντελώς διαφορετικός ακαδημαϊκός χάρτης στην Ευρώπη και δεν πρέπει τα ελληνικά Πανεπιστήμια να μείνουν έξω από αυτόν εξαιτίας φοβιών αδιευκρίνιστου χαρακτήρα».

Ο Υπουργός επεσήμανε το γεγονός ότι το Ι.Κ.Υ ενέταξε ισότιμα τις Ανθρωπιστικές Σπουδές με τις υπόλοιπες, σημειώνοντας ότι στην Ευρώπη διαγράφεται ένας κίνδυνος εργαλειοποίησής τους. Τέλος, ανάφερε ότι η νέα αρχιτεκτονική των Πανεπιστημίων θα πρέπει να συνδεθεί με μια πολιτική περιφερειακότητας, θέμα που είναι χρήσιμο να μελετηθεί από το Ι.Κ.Υ.