«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την κατασκευή του ΧΥΤΑ Γραμματικού

Τη συνέχιση των έργων κατασκευής του ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό στο Γραμματικό ενέκρινε το  Ε’ Τμημα του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίπτοντας σχετικές προσφυγές του δήμου Μαραθώνα και των κατοίκων του καθώς και ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής.

Στην προσφυγή του ο Δήμος Μαραθώνας ζητούσε να ακυρωθεί η από 19/11/2012 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κατά το σκέλος εκείνο που εγκρίθηκε η προκήρυξη του έργου «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Βορειοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ» (στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Σύμφωνα με το Δήμο Μαραθώνα, προϋπόθεση εκτέλεσης εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων είναι η προηγούμενη έκδοση Αποφάσεως Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Οι σύμβουλοι Επικρατείας ωστόσο έκριναν ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης επεξεργασίας αποβλήτων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι «και οι τελευταίες προσπάθειες για την ακύρωση των αποφάσεων της Πολιτείας όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού χθες κατέπεσαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας», και πρόσθεσε ότι «είναι πλέον ώρα όλοι οι φορείς της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού να δείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στις αποφάσεις της δικαιοσύνης και παράλληλα να αναλογισθούν τις ευθύνες τους ώστε αφ” ενός η χώρα να μην υποχρεωθεί να πληρώνει πρόστιμα στην ΕΕ και αφ” ετέρου να αποκτήσει η Αττική σύγχρονες και σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτων της προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος».

 

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΤΕ, ΧΥΤΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ


Αφήστε μια απάντηση