ΠΚΜ: Εγκρίθηκε το “Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων”

Την οριστικοποίηση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης “Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στη συνεδρίαση του σώματος την Τρίτη 30 Ιουλίου 2013.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας  παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι κεντρικοί στόχοι και το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου “Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με στόχο την προώθηση προγραμμάτων ανάδειξης των αγροτικών προϊόντων των διαφόρων περιοχών σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το καλάθι αγροτικών προϊόντων της ΠΚΜ θα αποτελέσει τη βάση στην εντατική προσπάθεια που καταβάλλουμε για να αποκτήσει ο πρωτογενής τομέας της Κεντρικής Μακεδονίας μια νέα προοπτική όπου κυρίαρχη και κεντρική θέση κατέχει η παραγωγή εκλεκτών διατροφικών προϊόντων” τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ενώ πρόσθεσε ότι “πρόκειται για μία στέρεη οδό ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ένα σύνολο πολιτικών που θα κάνει τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, πιστοποιημένα, περισσότερο ποιοτικά και ασφαλή, δημιουργώντας έτσι συνθήκες τόνωσης της απασχόλησης και αύξησης του εισοδήματος στον πρωτογενή τομέα».

Με τον όρο «Kαλάθι Aγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ περιγράφεται η συνολική άσκηση της αγροτικής πολιτικής σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Δεν αφορά μόνο σε έναν αριθμό προϊόντων αλλά σε όλες τις πτυχές της αγροτικής πολιτικής και περιλαμβάνει το σύνολο των πρωτοβουλιών και των πολιτικών που θα οδηγήσουν τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι μέσα από μια συνολική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα” υπογράμμισε στο πλαίσιο της παρουσίασης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΠΚΜ και Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κιλκίς Χρήστος Γκουντενούδης.

Στόχοι της δημιουργίας του “Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων” της ΠΚΜ είναι :
• Η ανάδειξη της παραγωγικής ταυτότητας της ΠΚΜ
• Η πλήρης αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του πρωτογενούς τομέα
• Η ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής με σκοπό την κάλυψη των τοπικών διατροφικών αναγκών και τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα προϊόντα
• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και προϊόντων με την παραγωγή προϊόντων ποιότητας με υψηλότερη ζήτηση στην αγορά (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Βιολογικά κ.λπ).
• Η βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και η διατήρηση και η ενίσχυση τοπικών θέσεων εργασίας
• Η επέκταση των δυναμικών κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής με στόχο την προώθηση των προϊόντων στην εθνική και διεθνή αγορά
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων και η αύξηση των εξαγωγών
• Η αξιοποίηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από τις πιο σύγχρονες μεταφορικές υποδομές
• Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων
• Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των υψηλής διατροφικής αξίας των τοπικών, βιολογικών, προϊόντων ειδικών εκτροφών κ.λπ. προϊόντων σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές
• Η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό.
Τα προϊόντα που συνθέτουν το “Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων” της ΠΚΜ είναι είτε ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα που βασίζονται στην ισχυρή ταυτότητα και φήμη της κάθε περιοχής είτε συνήθη τοπικά προϊόντα που βασίζονται σε συγκεκριμένες μεθόδους παραγωγής, σε ποιοτικά και γενικότερα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στη γεωγραφική τους προέλευση (ΠΓΕ).

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση