Διακοπές κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης οριζόντιας σήμανσης στο δευτερεύον οδικό δίκτυο (στο ύψος της χ/θ 35+240 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, σε μέγιστο πλάτος 3,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, περιοχής Δήμου Ωρωπού, στις 14, 15 και 20-5-1015, κατά τις ώρες 22.30΄ έως 05.30΄ της επομένης.

Α΄ ΦΑΣΗ: Στη Λ. Τυρταίου, στο τμήμα της 220μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πολυδένδρι.

Β΄ΦΑΣΗ: Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Τυρταίου και για μέγιστο μήκος 120μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Γ΄ ΦΑΣΗ: Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο τμήμα της 120μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Δ΄ ΦΑΣΗ: Στην Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και για μέγιστο μήκος 120μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πολυδένδρι.

Ε΄ ΦΑΣΗ: Στην Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου, στο τμήμα της 120μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδνες.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ: Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από το ύψος της συμβολής της με την Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου και για μέγιστο μήκος 140μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Ζ΄ ΦΑΣΗ: Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της 140μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Λ. Τυρταίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η΄ ΦΑΣΗ: Στη Λ. Τυρταίου, από το ύψος της συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και για μέγιστο μήκος 120μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδνες.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

ΟΤΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ


Αφήστε μια απάντηση