Εκπαίδευση μεταναστών στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» για τον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, 1ος όροφος, ώρες 9:00 – 14:00, τηλ.: 213 2000150 και 699 9670645,  email: [email protected]

κε

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΑΤΤΙΚΗΣ)


Αφήστε μια απάντηση