εδευα-αύριο-η-παρουσίαση-πρωτοποριακ-192776
ΔΗΜΟΙ | 22.01.2018 | 15:58

ΕΔΕΥΑ: Αύριο η παρουσίαση πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης ποιότητας νερού

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης που εκπροσωπεί 117 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας θα παρουσιάσει την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στην Αθήνα, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου «Τιτάνια» (ώρα έναρξης 11.00) το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης της Επικράτειας που ανέπτυξε με ίδιους πόρους και βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με πρωτοποριακό χαρακτήρα ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με αναπτυξιακό πρόσημο. Το Σύστημα έχει στόχο να συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της ποιότητας νερού στη χώρα μας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων εκεί όπου ανακύπτουν.

Το Σύστημα που αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο περιλαμβάνει και σύστημα για την συγκριτική αξιολόγηση των Δ.Ε.Υ.Α., είναι ανάλογο της βάσης δεδομένων για τους βιολογικούς καθαρισμούς που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό σύστημα που επιτρέπει στους φορείς ύδρευσης την καταχώριση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού. Αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τόσο για τους πολίτες, μέσω του υποσυστήματος Δημόσιας Πρόσβασης, όσο και για την Κεντρική Διοίκηση.

Οι φορείς ύδρευσης έχουν πλέον τη δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων πόσιμου νερού σε κεντρικό επίπεδο.

Μέσω του συστήματος παρέχεται ακόμη η δυνατότητα καταγραφής των Ζωνών Παροχής Νερού, των Πηγών Παροχής Νερού, των Σημείων Δειγματοληψίας και των Εργαστηρίων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιούν αναλύσεις πόσιμου νερού.

Αυτή την στιγμή συμμετέχουν στο Σύστημα 90 Δ.Ε.Υ.Α. σε σύνολο 116 που λειτουργούν σήμερα στη χώρα. Στόχος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι να συμμετάσχουν στο σύστημα και οι ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, καθώς και οι Δήμοι της χώρας που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α.. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων ύδρευσης στο σύστημα ποιότητας νερού θα βοηθήσει τις ίδιες τις επιχειρήσεις, αφού θα μειώσει τη γραφειοκρατία ως προς τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Επίσης, θα τις καταστήσει αξιόπιστο θεσμικό συνομιλητή του Κράτους σε τεχνικά ζητήματα του τομέα με την έννοια της παροχής αξιόπιστων στοιχείων και πληροφοριών.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας από το οποίο η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έχει ζητήσει την στήριξη του Συστήματος.