ΔΣ Τριφυλίας: Παράνομη σύνθεση μελών στα Νομικά Πρόσωπα

«Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού»… Δυστυχώς, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, αυτή η φράση του Μένανδρου δεν είναι γνωστή στη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας και το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας σε σχέση με τον ορισμό μελών στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας!

Όταν, δε, επιχειρείται για δεύτερη φορά και για τα ίδια θέματα να παρουσιαστεί επίπλαστη «εικόνα» των – δήθεν – αποφάσεων που ελήφθησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και για την επίτευξη αυτού ανεβοκατεβαίνουν φερόμενες ως αποφάσεις του Δ.Σ. Τριφυλίας στη Δι@υγεια με αυθαίρετες αλλαγές στο απόσπασμα των πρακτικών και σε όσα σε αυτό αναφέρονται, τότε ουσιαστικά –και καθόλου τυπικά – υπάρχει ζήτημα μείζονος σημασίας για τη νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία του Δήμου και, ιδίως, του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Πολύ δε περισσότερο, όταν υπάρχει ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης, αλλά και βίντεο για τις εισηγήσεις που έκανε ο ίδιος ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, αναφέροντας συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα μελών για τις διοικήσεις των νομικών προσώπων του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» και της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας –  Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.».

Εάν οι αυθαίρετες αλλαγές συνιστούν αδικήματα παραποίησης πρακτικών, απάτης, πλαστογραφίας, απιστίας στην υπηρεσία, παραβίασης Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. Τριφυλίας και του Δ.Κ.Κ., καθώς και παράβασης καθήκοντος, υπάρχουν αρχές και υπερκείμενα όργανα να το αξιολογήσουν και να το κρίνουν. Γεγονός είναι, ωστόσο, ότι όσες φορές κι αν ανεβοκατέβηκαν τα αποσπάσματα από το πρακτικό της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. Τριφυλίας, που διεξήχθη την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, οι συνθέσεις των διοικήσεων των νομικών προσώπων του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» και της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας –  Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.», είναι παράνομες!

Δεν είναι κακό, ούτε και θα χαλούσε το «ίματζ» του δημάρχου και του προέδρου του Σώματος, εάν έβγαιναν και παραδέχονταν ότι για δεύτερη φορά, στο θέμα του ορισμού μελών στις διοικήσεις των νομικών προσώπων, έκαναν λάθος.

Το αυτό είχαν πράξει και πριν από δύο χρόνια! Τότε, μετά τις αποκαλύψεις των παράνομων συνθέσεων των νομικών προσώπων στο «Θ», προχώρησαν σε έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για τροποποίηση των αποφάσεων, ώστε να είναι σύννομες.

Έπειτα από δύο χρόνια και ύστερα από εισήγηση του ίδιου του κ. Κατσίβελα, ξανά οι συνθέσεις των διοικήσεων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» και της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας –  Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.» δεν είναι σύννομες. Όμως τώρα, άγνωστο γιατί, επιλέχθηκε να ανεβοκατεβαίνουν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δι@υγεια και να αλλάζει αυθαίρετα το κείμενο με αυτά που αναφέρονται στο απόσπασμα από τα πρακτικά σχετικά με τα ονοματεπώνυμα των μελών που ορίστηκαν στις διοικήσεις των νομικών προσώπων σύμφωνα με την εισήγηση που έκανε ο ίδιος ο κ. Κατσίβελας στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και είναι σοβαρό και επιλήψιμο το γεγονός ότι, ενώ άλλα ειπώθηκαν στη συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα το Σώμα, άλλα αναφέρονται στο απόσπασμα των πρακτικών για τα μέλη των διοικήσεων.

Το «απόσπασμα από το Πρακτικό της με αριθ.17/31-10-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, Αριθ. Απόφασης 299/2018, Περίληψη: Ορισμός μελών Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης “Κοινωφελής Επιχείρησης Παιδείας-Πολιτισμού-Αλληλεγγύης-Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας» ανεβοκατέβηκε τρεις φορές, ενώ το «απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ.17/31-10-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, Αριθ. Απόφασης 298/2018 Περίληψη: Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Φορέας Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού” Δήμου Τριφυλίας» δύο.

Για τη διοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο πρώτο «ανέβασμα» αναφερόταν ως 10ο τακτικό μέλος «Γιακουμή Πολυξένη», με αναπληρώτρια τη Στυλιανού Δέσποινα και ως 11ο τακτικό η Νικολοπούλου Διονυσία με αναπληρώτρια τη Γεωργία Διονυσοπούλου.

Στο δεύτερο «ανέβασμα» άλλαξε το «Γιακουμή Πολυξένη» σε «Διακουμή Πολυξένη». Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι και πριν από δύο χρόνια στην απόφαση ορισμού μελών «Γιακουμή Πολυξένη» αναφερόταν στην απόφαση ορισμού, αλλά στις συνεδριάσεις της Κοινωφελούς αναφερόταν «Διακουμή Πολυξένη».
Στο τρίτο «ανέβασμα» ως 11ο τακτικό μέλος αναφέρεται η Γεωργία Διονυσοπούλου με αναπληρώτριά της τη Νικολοπούλου Διονυσία!
Άραγε στο ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης τι να ακούγεται στην εισήγηση του κ. Κατσίβελα; Ποια ονοματεπώνυμα ανέφερε ο δήμαρχος Τριφυλίας ως μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά; Αυτά όπως αναφέρονται στο τρίτο «ανέβασμα»;

Για τη διοίκηση του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού ο κ. Κατσίβελας στην εισήγησή του ανέφερε συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα και είναι ακριβώς αυτά που αναφέρονται στο πρώτο ανέβασμα του αποσπάσματος του πρακτικού για το θέμα του ορισμού μελών στο Φορέα, εκ των οποίων πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και δύο (2) που ορίζονται υποχρεωτικά από την αντιπολίτευση.

Τα τακτικά μέλη που ανέφερε ο κ. Κατσίβελας, από δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης, είναι Τσαλαμανδρής (πρόεδρος) και Κατσούλας (αντιπρόεδρος), Μερκούρης, Σαρμαντζής, Χρονόπουλος με τους αναπληρωτές τους, χωρίς όμως να προτείνει αναπληρωτή για τον κ. Τσαλαμανδρή και «δύο απ’ την αντιπολίτευση (δύο και δύο – σ.σ. αναπληρωματικά και τακτικά), παρακαλώ να είναι γυναίκες για να πιάσουμε την ποσόστωση του Φορέα».

Δηλαδή, ο κ. Κατσίβελας πρότεινε πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης και δύο (2) από την αντιπολίτευση, που τους προτείνει η αντιπολίτευση, και στη σύνθεση της διοίκησης του Φορέα, στο πρώτο «ανέβασμα» αναφέρονταν συνολικά επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό, όμως, δεν μπορούσε και δεν μπορεί να γίνει, επειδή σύμφωνα με την απόφαση 77Α/2011 με θέμα «Συγχώνευση ΝΠΔΔ Δήμου ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ και σύσταση νέου ΝΠΔΔ (Άρθρο 103 Ν. 3852/2010)», με ΑΔΑ: 4ΑΜ2ΩΗΕ-ΛΨΦ, συστάθηκε ένα νέο ΝΠΔΔ του Δήμου Τριφυλίας με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας», το οποίο ρητά ορίζεται, στην απόφαση, να διοικείται από 11μελές συμβούλιο, «το οποίο θα αποτελείται από 6 (έξι) δημοτικούς συμβούλους Τριφυλίας ή από το δήμαρχο Τριφυλίας και 5 (πέντε) δημοτικούς συμβούλους Τριφυλίας. Εκ των μελών αυτών 2 (δύο) τουλάχιστον ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Όμως, αντί να αλλάξει η απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας, ακόμη και έκτακτη, με θέμα την τροποποίηση αυτής της απόφασης που ελήφθη ομόφωνα στο Σώμα, επιλέχθηκε να… αλλάξουν αυθαίρετα το απόσπασμα από το πρακτικό, κατεβάζοντας το απόσπασμα που είχαν ανεβάσει στη Δι@υγεια και αλλάζοντας – γιατί έτσι ήθελαν – το κείμενο της απόφασης που ελήφθη στο Σώμα, σβήνοντας ονοματεπώνυμα κατά πώς βόλευε, «βγάζοντας» από τακτικό μέλος τον κ. Χρονόπουλο Σπυρίδωνα και αλλάζοντας αναπληρωτές τακτικών μελών.
Ακόμα κι έτσι, όμως, η απόφαση είναι άκυρη, διότι είναι παράνομη η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Όπως είναι άκυρη η απόφαση και παράνομη η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς. Στο απόσπασμα από το πρακτικό, παρά τα αλλεπάλληλα ανεβοκατεβάσματα και τις αυθαίρετες αλλαγές σε ονοματεπώνυμα μελών που ορίστηκαν στις διοικήσεις των νομικών προσώπων, στην απόφαση με αριθμό 299/2018 και θέμα «Ορισμός μελών Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης “Κοινωφελής Επιχείρησης Παιδείας-Πολιτισμού-Αλληλεγγύης-Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας», δεν αναφέρθηκε στην εισήγηση του κ. Κατσίβελα και δεν αναφέρεται και στην απόφαση αναπληρωτής του κ. Ανδρέα Μπουγά, που ορίστηκε τακτικό μέλος και εν συνεχεία ως πρόεδρος, ενώ στην απόφαση με αριθμό 298/2018 «Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Φορέας Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού” Δήμου Τριφυλίας, δεν αναφέρθηκε στην εισήγηση του κ. Κατσίβελα και δεν αναφέρεται στην απόφαση αναπληρωτής του κ. Θεόδωρου Τσαλαμανδρή που ορίστηκε τακτικό μέλος και εν συνεχεία ως πρόεδρος!

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α’/2000) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», διασφαλίσθηκε η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Καθιερώθηκε η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3, συμμετοχή κάθε φύλου στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Δημοσίων Οργανισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σύμφωνα, δε, με την οικεία νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη [απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (OΛOΜ)].

Η σύνθεση των συλλογικών οργάνων θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου να μην αμφισβητείται η νομιμότητα των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και προκύψει θέμα ακυρότητας των αποφάσεών τους, καθόσον αυτές υπόκεινται στον ακυρωτικό έλεγχο των αρμόδιων δικαστηρίων και όχι μόνο. Αυτό, δηλαδή, πολύ απλά, σημαίνει ότι στα 11μελή διοικητικά συμβούλια του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας» και της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας, Πολιτισμού, Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας –  Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.», τουλάχιστον το 1/3, δηλαδή 4 μέλη, πρέπει να είναι από κάθε φύλο, χωριστά, για τακτικά και αναπληρωματικά!

Στο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα δε συμμετέχει, κατ’ ελάχιστο, στο 1/3 των τακτικών μελών του Δ.Σ. του Φορέα κάθε φύλο, κάτι που είναι υποχρεωτικό από το νόμο.
Άρα, δεν είναι σύννομη (σ.σ. κοινώς, είναι παράνομη) η σύνθεση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας, μετά και το δεύτερο (αυθαίρετο) «ανέβασμα» της απόφασης ορισμού μελών στη Δι@υγεια! Άρα, θα πρέπει τάχιστα να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση των δύο αποφάσεων ορισμού μελών στις διοικήσεις των νομικών προσώπων και όχι αυθαίρετα να αλλάξουν ξανά οι αποφάσεις με ανεβοκατέβασμα (πάλι) στη Δι@υγεια, μιας και το ηχητικό αρχείο της συνεδρίασης υπάρχει και είναι, προφανώς, διαθέσιμο, όπως υπάρχει και βίντεο, ενώ αποκαλυπτικά θα είναι όταν γραφούν και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά!

Ηλίας Γιαννόπουλος

πηγή: tharrosnews.gr

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!