Δημοτικοί υπάλληλοι χωρίς αιρετό αξίωμα: Πώς θα γίνει η απόσπαση (εγκύκλιος)

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», δίνονται εξηγήσεις για την απόσπαση των υπαλλήλων οι οποίοι εξελέγησαν, αλλά δεν κατέλαβαν αιρετό
αξίωμα. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

Με την παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4623/2019 προστίθεται εδάφιο στην
παράγραφο 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του
ν.4257/2014 και λαμβάνεται πλέον μέριμνα για όσους υπαλλήλους παραιτήθηκαν, λόγω
κωλύματος, για να εκλεγούν αιρετά μέλη συμβουλίων ΟΤΑ και αφού εξελέγησαν δεν
ανέλαβαν θέση ευθύνης (πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι νπδδ ).

Αναλυτικότερα:
Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής, εφόσον
εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται με
αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της θητείας
τους σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν. Αν δεν
υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο
όπου εξελέγησαν.
Συνεπώς, καθίσταται σαφές από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αλλά και το
σκοπό του νομοθέτη να μεριμνήσει για όσους υπαλλήλους εξελέγησαν μέλη συμβουλίων ΟΤΑ,
πλην όμως δεν κατέλαβαν θέση ευθύνης ή εν συνεχεία απώλεσαν αυτήν, ότι στο ρυθμιστικό
πεδίο της ως άνω διάταξης δεν εμπίπτουν όσοι αποποιήθηκαν της εκλογής τους και εξεδόθη
σχετική διαπιστωτική πράξη επανόδου στην υπηρεσία πριν τη δημοσίευση του ν. 4623/2019
(ήτοι 9.8.2019), λαμβανομένου υπόψη και του χρονικού σημείου δημοσίευσης του νόμου προ
της παρελεύσεως της σχετικής προθεσμίας για την αποποίηση της εκλογής.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΥΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΑΞΙΩΜΑ, ΑΙΡΕΤΟ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!