Πέμπτη
25
Μάι
Back
Δημοτική Αστυνομία: Η Βουλή άνοιξε το δρόμο για 1.264 προσλήψεις (έγγραφο)

Δημοτική Αστυνομία: Τι ισχύει για βαθμούς, προαγωγές και επετηρίδα (εγκύκλιος)

Eγκύκλιο, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με την οποία ενημερώνει για τις ριζικές αλλαγές που επέρχονται στους βαθμούς, αλλά και στο προβάδισμα
μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, για την υποχρέωση πλέον τήρησης επετηρίδας για το προσωπικό αυτό, καθώς επίσης για τη
διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών, τους πίνακες προακτέων και τη βαθμολογική ένταξή του.

Παράλληλα στην εγκύκλιο γνωστοποιείται ότι αφορά τις μεταβατικές διατάξεις, καθώς και στις άμεσες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5003/2022 οι βαθμοί του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας καθορίζονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ
Εισαγωγικός Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Δημοτικός Αστυνομικός Β΄
Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Καταληκτικός
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Καταληκτικός Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ Καταληκτικός

Ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ ΤΕ ΔΕ
Δημοτικός Αστυνομικός Γ΄ 10 έτη
Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ 8 έτη 8 έτη 10 έτη
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ 8 έτη 8 έτη ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ (20 έτη-0μ-0ημ)
Δημοτικός Αστυνομικός Β΄ 7 έτη 8 έτη
Δημοτικός Αστυνομικός Α΄ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ (23 έτη-0μ-0ημ) ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ (24 έτη-0μ-0ημ)

Επισημαίνεται ότι για τη βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας προσμετράται μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε θέση δημοτικού αστυνομικού.

Μειώνεται ο χρόνος προαγωγής

Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά τέσσερα (4) έτη συνολικά.

Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.

Σε περίπτωση που δημοτικός αστυνομικός κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο στο διδακτορικό δίπλωμα, δηλαδή ο χρόνος για βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά τέσσερα (4) έτη.

Για τους κατόχους του πιστοποιητικού του έκτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 85 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007, Α΄ 143), περί παρακολούθησης ειδικού πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος.

Για τους δημοτικούς αστυνομικούς κατηγορίας ΔΕ, κατόχους πτυχίου ή διπλώματος επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται άπαξ κατά δύο (2) έτη συνολικά.

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!