ΔΕΥΑΖ: Στο επίκεντρο ο ισολογισμός για το 2013

Ο ισολογισμός  της δημοτικής επιχείρησης για το έτος 2013, βρέθηκε στο επίκεντρο της τελευταίας συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ζακύνθου, παρουσία των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών.

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΖ Παναγιώτης Αβράμης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του ελέγχου, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ορκωτούς λογιστές για το δύσκολο έργο που ανέλαβαν και πρόσθεσε πως πλέον από την ενοποίηση της δημοτικής επιχείρησης, το πρόσημο στον ισολογισμό – απολογισμό ήταν θετικό. Επίσης, αναφέρθηκε στο νέο τρόπο οργάνωσης της οικονομικής υπηρεσίας, τα αποτελέσματα της οποίας ήταν πασιφανή. Το επιχείρημα αυτό επιβεβαιώθηκε και από τους ίδιους. Εξαιρετικής σημασίας είναι πως πλέον, κάθε μήνα η ΔΕΥΑΖ θα προχωρά εκούσια σε έλεγχο των οικονομικών δεδομένων, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και γνώση του Δ.Σ. για την πορεία της επιχείρησης.

Για το νέο έτος, έχει προγραμματιστεί να γίνει καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής επιχείρησης που θα πρέπει σε συμφωνία με το δήμο να διαχωριστούν και να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφέρουν θετικά οικονομικά οφέλη στην επιχείρηση. Ένας δεύτερος στόχος είναι να εισπραχθούν όλα τα οφειλόμενα ποσά, ώστε εν συνεχεία, να μειωθούν και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτους. Αρκεί να σημειωθεί πως από το 1991 που λειτουργεί η επιχείρηση μόνο το 2011 παρουσιάζεται κεφάλαιο. Αυτό είναι η απόδειξη της χρηστής οικονομική διαχείρισης και του εξορθολογισμού των εξόδων της. Συγκριτικά με το 2011, το προηγούμενο έτος σημειώθηκε μία αύξηση των εσόδων που φτάνει στο 54% και κατ’ επέκταση μία μείωση της ζημίας κατά 800%. Μετά από διαλογική συζήτηση το σώμα ομόφωνα ενέκρινε τον ισολογισμό – απολογισμό της επιχείρησης για το 2011.

Το σώμα έλαβε ομόφωνα δέκα αποφάσεις που αφορούσαν εγκρίσεις όρων για διακηρύξεις διαγωνισμών σχετικά με τη διανομή των λογαριασμών, προμήθειες υλικών (ασφαλτομίγματος – για την αποκατάσταση οδοστρώματος, υδρόμετρα, οικοδομικά υλικά, κλπ) και εξοπλισμού συνεργείων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι αποφάσεις στηρίχθηκαν στις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης της επιχείρησης και συμπεριέλαβαν την καλύτερη προσφορά ανά είδος.

Παράλληλα ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού (20 άτομα) με δίμηνες συμβάσεις. Ο αριθμός των ατόμων προτάθηκε από το τμήμα προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί. Οι ειδικότητες που λείπουν είναι: εργάτες, υδραυλικοί, οδηγοί και υδρονομείς.

Τέλος εξουσιοδότησε τον πρόεδρο, κ. Αβράμη να κινηθεί νομικά εναντίον του πολίτη που διαπιστώθηκε, μετά και από επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης, ότι είχε συνδεθεί παράνομα στο δίκτυο ύδρευσης του Γυμνασίου του Κατασταρίου. Πάγια θέση της διοίκησης είναι πως όλοι πρέπει να πληρώνουν ανάλογα με την κατανάλωση και πως κάθε περίπτωση λαθροϋδροληψίας θα αντιμετωπίζεται, με στόχο αφενός την αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑΖ και αφετέρου την απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΕΥΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΜΗΣ


Αφήστε μια απάντηση