Δ. Ηλιούπολης: Τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας

Μετά το δοκιμαστικό στάδιο που προηγήθηκε, διαμορφώθηκαν τα τελικά δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας για την περίοδο 2013 – 2014, ο δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει ότι αφού έλαβε υπόψη:

  • τις παρατηρήσεις από τους δημότες,
  • τις παρατηρήσεις από τους οδηγούς της Δημοτικής Συγκοινωνίας,
  • τα νέα δεδομένα που υπήρξαν από τη λειτουργία των νέων σταθμών του Μετρό και τις ώρες των δρομολογίων
  • τις αλλαγές στα δρομολόγια των Ο.ΣΥ.

Κατόπιν αυτών, τα τελικά δρομολόγια έχουν ως εξής:

 

Γραμμή 1 (Άνω Ηλιούπολη)

 

Α. ΠΡΩΪΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ                                                                                               ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Αστυνομικά (Β΄ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΚΡΙΕΖΗ)                                                      ΤΕΡΜΑ: Σταθμοί Μετρό Ηλιούπολης & Αγίου Δημητρίου   (LIDL – MALL).

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:                                                                                                                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Μακεδονίας, Πλατεία Πλαστήρα, Πρωτόπαπα (Δημαρχείο),  Ειρήνης (ΚΕΠ στην Πλατεία Ηρώων), Νησάκι (Ταχυδρομείο), Πλατεία Κανάρια,  Υποθηκοφυλακείο, Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού (Ι.Κ.Α.), Πλατεία 25ης Μαρτίου (Κάτω Ηλιούπολης),  Σοφοκλή Βενιζέλου, Πύρρωνος, Λεωφόρο Βουλιαγμένης (Σταθμός Μετρό ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ), Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Σταθμός Μετρό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Από οδό Αγίου Κωνσταντίνου (Α.Τ. Ηλιούπολης) και ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία προς αφετηρία.

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή):
Ώρες δρομολογίων από αφετηρία προς Μετρό Ηλιούπολη & Αγίου Δημητρίου:
07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00 13:00.
Χρόνος άφιξης στον τερματικό σταθμό (LIDL – MALL) 20΄ – 30΄.                                                   Ώρες αναχώρησης από Σταθμό Μετρό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL):                         07:20, 08:20, 09:20, 11:20, 12:20, 13:20.

Β. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ                                                                                  ΑΦΕΤΗΡΙΑ: : Αστυνομικά (Β΄ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΚΡΙΕΖΗ)                                                         ΤΕΡΜΑ: Σταθμός Μετρό Δάφνης  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:                                                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Μακεδονίας, Πλατεία Πλαστήρα, Πρωτόπαπα (Δημαρχείο), Λεωφ. Ειρήνης Νησάκι (Ταχυδρομείο), Πλατεία Κανάρια,  Μαρίνου Αντύπα, σχολικό συγκρότημα Υμηττού, Γυμναστική Ακαδημία,  (Σταθμός Μετρό ΔΑΦΝΗ).                                                                                                                ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Από Σταθμό Μετρό Δάφνης, και ακολουθώντας την πορεία της Γραμμής του 237 προς αφετηρία Αστυνομικά (Β΄ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ & ΚΡΙΕΖΗ).

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή):
Ώρες δρομολογίων από αφετηρία προς Μετρό Δάφνης:                                                               14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Χρόνος άφιξης στον τερματικό σταθμό 15΄.                                                                                  Ώρες αναχώρησης από Σταθμό Μετρό Δάφνης:                                                                         14:20, 15:20, 16:20, 17:20.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
Τέλος για το Σάββατο θα υπάρχουν μόνο πρωινά δρομολόγια.
Ώρες δρομολογίων  από Αστυνομικά προς τον σταθμό του Μετρό της Δάφνης:                                                                                                                                                     09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 και επιστροφή από Δάφνη 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20.

 

 

Γραμμή 2 (ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ)

 

Α. ΠΡΩΪΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ                                                                                               ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Αγία Μαύρα                                                                                                            ΤΕΡΜΑ: Σταθμοί Μετρό Ηλιούπολης & Αγίου Δημητρίου

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:                                                                                                                            ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Αρχιμήδους, Αναστάσεως,  Αλεξ. Παναγούλη (ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας), Διγενή, Πλατεία Ανεξαρτησίας (ΚΕΠ Αγίας Μαρίνας), Νησάκι, Πλατεία Κανάρια,  Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού (Ι.Κ.Α.), Ηρώς Κωνσταντοπούλου, Χαριλάου Τρικούπη (Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης),   Λεωφόρος Βουλιαγμένης (Σταθμός Μετρό ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ), Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Σταθμός Μετρό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Από οδό Αγίου Κωνσταντίνου (Α.Τ. Ηλιούπολης), Πλατεία Κανάρια, Ηρακλέους, Τσαμαδού, Πλατεία Ανεξαρτησίας και ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία προς Αγία Μαύρα.

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή):
Ώρες δρομολογίων από αφετηρία προς Μετρό Ηλιούπολη & Αγ. Δημητρίου:                                  07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00.                                                                                                               Χρόνος άφιξης στον τερματικό σταθμό (LIDL – MALL) 20΄.                                                                 Ώρες αναχώρησης από Σταθμό Μετρό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL):                          07:20, 08:20, 09:20, 11:20, 12:20, 13:20.

Β. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ                                                                                  ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Αγία Μαύρα                                                                                                          ΤΕΡΜΑ: Σταθμός Μετρό Δάφνης  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:                                                                                                                 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Αρχιμήδους, Αναστάσεως,  Αλεξ. Παναγούλη (ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας), Διγενή, Πλατεία Ανεξαρτησίας, Δημοκρατίας (Σταθμός Μετρό ΔΑΦΝΗ).                                                                                                                ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Σταθμός Μετρό Δάφνης, Πλατεία Ανεξαρτησίας, Αλεξ. Παναγούλη, Αρχιμήδους, Αγία Μαύρα.

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή):
Ώρες δρομολογίων από αφετηρία προς Μετρό Δάφνης:                                                               14:00, 15:00, 16:00, 17:00.
Χρόνος άφιξης στον τερματικό σταθμό 15΄.                                                                                  Ώρες αναχώρησης από Σταθμό Μετρό Δάφνης:                                                                         14:20, 15:20, 16:20, 17:20.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
Τέλος για το Σάββατο θα υπάρχουν μόνο πρωινά δρομολόγια.
Ώρες δρομολογίων  από Αγία Μαύρα προς τον σταθμό του Μετρό της Δάφνης:                                                                                                                                                     09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 και επιστροφή από Δάφνη 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20.

 

Γραμμή 3 (Κάτω Ηλιούπολη)

 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Νυμφών & Αλιμούντος

ΤΕΡΜΑΣταθμοί Μετρό ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL).

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Αλιμούντος, Κυπρίων Ηρώων (Αγία Παρασκευή), Πλατεία 25ης Μαρτίου (Κάτω Ηλιούπολης, 1ο ΚΑΠΗ), Σοφοκλή Βενιζέλου, Πύρρωνος,  Λεωφόρο Βουλιαγμένης (Σταθμός Μετρό ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ), Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Σταθμός Μετρό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Από οδό Αγίου Κωνσταντίνου (Α.Τ. Ηλιούπολης), Πλατεία Κανάρια, Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού (Ι.Κ.Α.), Ηρώς Κωνσταντοπούλου, Σοφοκλή Βενιζέλου και ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία προς αφετηρία.

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ: (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή):
Ώρες δρομολογίων από αφετηρία προς Μετρό Ηλιούπολη & Αγ. Δημητρίου:
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 11:00,12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00.
Χρόνος άφιξης στον τερματικό σταθμό (LIDL – MALL) 10΄περίπου και με άμεση αναχώρηση του δρομολογίου της επιστροφής.                                                                                                 Ώρες αναχώρησης από Σταθμό Μετρό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL):                    07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 11:10,12:10, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:10, 16:40, 17:10.

Γ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
Τέλος για το Σάββατο θα υπάρχουν μόνο πρωινά δρομολόγια.
Ώρες δρομολογίων από Αλιμούντος & Νυμφών προς Ηλιούπολη & Αγ. Δημητρίου:  09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 13:00                                                                                        Ώρες αναχώρησης από Σταθμό Μετρό ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (LIDL – MALL):                    09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10,12:10, 13:10.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Στα δρομολόγια των 07:00, 08:00, 09:00,11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 από LIDL – MALL υπάρχει ανταπόκριση με:                                                                                      Γραμμή 1 Άνω Ηλιούπολης (Κεντρική Πλατεία, Δημαρχείο)                                Γραμμή 2 Αγίας Μαύρας (Αγία Μαρίνα, Νεκροταφείο)

 

Γραμμή 4 (Τοπικό Αγίας Μαρίνας)

 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Νεκροταφείο (Μανιακίου – Φαβιέρου)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ (Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή):

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Νεκροταφείο (Μανιακίου – Φαβιέρου), Αναστάσεως, Αλέξανδρου Παναγούλη, Παπάγου, Νιόβης, Ελευθερίου Βενιζέλου, Αλεξ. Παναγούλη, Διγενή,  Πατριάρχου Γρηγορίου, Γήπεδο «ΔΙΑΝΑ», Πατριάρχου Γρηγορίου, Πάρνηθος, Πλατεία Αναγνωσταρά, κυκλικά την Πλατεία Ανεξαρτησίας και

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Γεφυράκι, Αγία Μαρίνα Ελευθερίου Βενιζέλου, Αναστάσεως, Αρχιμήδους, Αγία Μαύρα και μετατροπή σε Γραμμή EXPRESS προς το σταθμό του Μετρό «Ηλιούπολη» και άμεση επιστροφή στην Αγία Μαύρα και στο Νεκροταφείο Ηλιούπολης.

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:

Ώρες δρομολογίων από αφετηρία Νεκροταφείου:
07:15, 08:15, 09:15, 11:15, 12:15.

 

Γραμμή  EXPRESS για Μετρό                            (Αγία Μαύρα – Δημαρχείο – Σταθμός Ηλιούπολη)

 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ: Αγία Μαύρα

ΔΙΑΔΡΟΜΗ:

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Αγία Μαύρα, Σοφοκλή Βενιζέλου μέσω Δημαρχείου, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Πλατεία Κάτω Ηλιούπολης, Σταθμός Μετρό ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Σταθμός Μετρό Ηλιούπολη, Πλατεία Κάτω Ηλιούπολης, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Δημαρχείο Αγία Μαύρα.

 

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ:                                                                                          Α. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή:                                                          07:45, 08:45, 09:45, 11:45, 12:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45.

Β. Δρομολόγια Σαββάτου:                                                                        09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ώρες και στους χρόνους εκτέλεσης των δρομολογίων μπορούν να υπάρξουν αποκλίσεις λόγω αστάθμητων παραγόντων.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!