Δ. Αθηναίων: Με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το ΔΣ

ΜΕ 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 16:00 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση για 1) την παράταση ή μη του Μνημονίου Συνεργασίας και του Κανονισμού
Λειτουργίας, για ένα (1) έτος, για την υλοποίηση από κοινού δράσεων μεταξύ του Δήμου
Αθηναίων, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού, της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Ελλάδος με
την επωνυμία «Αποστολή», της “PR.A.K.S.I.S”, των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική
Αντιπροσωπεία και της «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», αναφορικά με τη
λειτουργία του ακινήτου επί της οδού Λιοσίων 2 και Αχαρνών 1-3, ως δομή παροχής
υπηρεσιών σε αστέγους που φιλοξενούνται προσωρινά στο πλαίσιο των έκτακτων για τη
δημόσια υγεία συνθηκών, αλλά και την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τις από κοινού δράσεις
τους και 2) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της, καθώς και κάθε σχετικού
εγγράφου (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 224765-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α.
ΕΒΕΡΤ – ΑΛΒΕΡΤΗ

2. Έγκριση για 1) την παράταση ή μη του Μνημονίου Συνεργασίας και του Κανονισμού
Λειτουργίας για ένα (1) έτος για την υλοποίηση από κοινού δράσεων μεταξύ του Δήμου
Αθηναίων, του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)» και του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ» (ΚΕΘΕΑ), αναφορικά με τη λειτουργία του ακινήτου επί της οδού Χαλκοκονδύλη
αρ. 41 (Ξενοδοχείο “ΙΟΝΙΣ”) ως ξενώνα φιλοξενίας χρηστών ουσιών και εξαρτημένων ατόμων,
που φιλοξενούνται προσωρινά εκεί στο πλαίσιο των έκτακτων για τη δημόσια υγεία συνθηκών,
αλλά και την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τις από κοινού δράσεις τους και 2) την
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου (Δ/νση
Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 224754-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΕΒΕΡΤ – ΑΛΒΕΡΤΗ

3. Έγκριση ή μη της παράτασης ισχύος για ένα (1) ακόμη έτος του υπ’ αριθμ. πρωτ. 293319/15-
11-2018 Μνημονίου Συνεργασίας με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος – Deree College σχετικά
με την προώθηση της σύνδεσης μεταξύ ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, ανάπτυξης
επαγγελματικών δεξιοτήτων και βελτίωσης των συμβουλευτικών υπηρεσιών (Διεύθυνση
Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 226139-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

4. Έγκριση ή μη της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό
Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής με ποσοστό 2,5% (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
224448-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση, λόγω παραίτησης, του κ. Παναγιώτη Χαλβατσιώτη,
τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών “Η ΕΛΠΙΣ”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6. Έγκριση ψηφίσματος για την αλλαγή δρομολογίου της γραμμής 051 Κηφισός – Ομόνοια
(Σχετικό έγγραφο 15) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

7. Έγκριση του από 24-9-2020 πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείου του
Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών (Διεύθυνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
218895-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8. Έγκριση για τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής
Εκκαθάρισης του αρχείου έτους 2014 του Τμήματος Προμηθειών, Προγραμματισμού,
Τεκμηρίωσης Αιτημάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Προμηθειών &
Αποθηκών (Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 223346-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

9. Έγκριση για την πραγματοποίηση κλινικής άσκησης δέκα έξι (16) σπουδαστών Ζ΄ εξαμήνου
του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στη Διεύθυνση Δημοτικών
Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 230553-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

10. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 390/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά “έγκριση για τη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής επεξεργασίας του Ενιαίου
Κανονισμού Λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων”, λόγω αποχώρησης του μέλους κ. Α. Κουτάντου,
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης (Διεύθυνση
Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212483-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

11. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1425/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά “έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού,
β) την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση
του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κας Χαρίκλειας Μαρουλάκη (Διεύθυνση Παιδικής
Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212475-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

12. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1433/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που
αφορά “έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ης Δημοτικής
Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή
Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση του
συνταξιοδοτούμενου τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2ης Δημοτικής Κοινότητα Δήμου Αθηναίων κ. Αθανασίου Δούμα (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας,
Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 226133-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

13. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1428/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά “έγκριση α) για τη διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής
Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β) την εκλογή
Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση του
παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κ. Θεόδωρου Διαμαντόπουλου (Διεύθυνση Παιδικής
Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212476-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

14. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1435/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά “έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β)
την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου”, ως προς την αντικατάσταση
του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κας Φωτεινής Τούλα (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας,
Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212477-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

15. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1434/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
που αφορά “έγκριση α) για την διαπίστωση συγκρότησης, του 15μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου αυτού, β)
την εκλογή Αντιπροέδρου και γ) τον ορισμό της διετούς θητείας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου” ως προς την αντικατάσταση
του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 3ης
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κ. Βασιλείου Νικολάου (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας,
Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 238051-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
16. Έγκριση ή μη για Α. την παραχώρηση σχολικών χώρων για την υλοποίηση δράσεων και Β. τη
συμμετοχή των φορέων στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων σύμφωνα με τις
αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου
Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 226127-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
17. Έγκριση της 17ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου
Αθηναίων (Διεύθυνση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 13) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
18. Έγκριση για τη διατήρηση: Α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την
τοποθέτηση εμπορευμάτων, βιτρινών – προθηκών, κινητών βιτρινών, οικοδομικών υλικών
κ.λ.π., για το έτος 2021, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί και εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ.1280/2019
Α.Δ.Σ. και Β) του ειδικού προστίμου 450€ ανά κυβικό μέτρο, σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης
φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4483/2017 (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 2)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
19. Έγκριση για τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος
2021, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2020, με την υπ΄
αριθμ. 1281/2019 Α.Δ.Σ. για πρατήρια καυσίμων (υπόγειες δεξαμενές ή/και ενδεικτικές
πινακίδες εργασιών ή/και τιμοκαταλόγου (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
20. Έγκριση για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021, στα
ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2020 για Α) την τοποθέτηση ενημερωτικών
πινακίδων κίνησης τουριστικών οχημάτων δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής
περιήγησης στο ποσό των 2.059,20€ ανά στάση και Β) λοιπές δραστηριότητες (τουριστικά
τρενάκια κ.λ.π.) ήτοι 1.716,00€ ανά θέση στάση (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
21. Έγκριση για 1. τη διατήρηση των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το
έτος 2021 για Α) επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου, Β) παλαιοπώλες κυριακάτικης
αγοράς Μοναστηρακίου και εμποροπανηγύρεων, Γ) Πασχαλινή και Χριστουγεννιάτικη αγορά,
Δ) Χριστουγεννιάτικη αγορά Πλατείας Κλαυθμώνος, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν
καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2020 με την υπ΄ αριθμ. 1283/2019 Α.Δ.Σ. και 2. τον ορισμό
συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021 για τους χειροτέχνες –
καλλιτέχνες στην περιοχή του Θησείου (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
22. Έγκριση για τη διατήρηση Α) των συντελεστών τελών διαφημίσεων και τελών κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου από διαφήμιση (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄και Γ΄), Β) των συντελεστών τελών για τη
χορήγηση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ολιγοήμερης διάρκειας για κάθε είδους
εκδηλώσεις (π.χ. προωθητικές, διαφημιστικές ενέργειες κ.λ.π.) και Γ) του συμβολικού τέλους
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ύψους 20€ σε φυσικά πρόσωπα όπως καλλιτέχνες του
δρόμου κ.λ.π. για το έτος 2021, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν εγκριθεί για το έτος 2020 με
την υπ΄ αριθμ. 1284/2019 Α.Δ.Σ. (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
23. Έγκριση για τη διατήρηση: Α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για
περίπτερα και κουβούκλια για το έτος 2021 όπως είχαν καθοριστεί για το έτος 2020 με την υπ΄
αριθμ. 1285/2019 Α.Δ.Σ. και Β) του ειδικού προστίμου 450€ ανά κυβικό μέτρο για έξοδα
μεταφοράς και αποθήκευσης σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον
κοινόχρηστο χώρο για το έτος 2021, όπως έχει καθοριστεί και εγκριθεί με την ανωτέρω Α.Δ.Σ.
(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
24. Έγκριση για τη διατήρηση Α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2021 σε 3.356 οδούς, πεζοδρόμους, πλατείες
κ.λ.π., Β) του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης (450€/κ.μ.), Γ) του
ειδικού τέλους 30€ για τοποθέτηση, εντός του παραχωρούμενου – οριοθετημένου
κοινόχρηστου χώρου, σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων, Δ) του
ύψους της εγγυητικής επιστολής (αορίστου χρόνου) σε 10,00€/τ.μ. για ξύλινα δάπεδα και Ε)
του ύψους της εγγυητικής επιστολής (αορίστου χρόνου) σε 40,00€ ανά σκιάδιο (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων)
(Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
25. Έγκριση για τη διατήρηση του συντελεστή χρέωσης φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων
για το έτος 2021, στα επίπεδα τιμών του 2020 (μηδενική αύξηση) (Τμήμα Οικονομικής
Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό
έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
26. Έγκριση για τη διατήρηση Α) του οικιακού συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για
το έτος 2021 στο ποσό 1,55€/τ.μ. ετησίως, Β) του συντελεστή τελών καθαριότητας και
φωτισμού λοιπών χώρων (επαγγελματικών), Γ) δραστηριοτήτων λιανικού εμπορίου πλην
τροφίμων στο ποσό των 5,50€/τ.μ. ετησίως, Δ) δραστηριοτήτων σε χώρους παρεχόμενων
υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λ.π. στο ποσό των 5,30€/τ.μ. ετησίως, Ε)
για τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες στο ποσό των 6,18€/τ.μ. ετησίως και με το
συντελεστή των σταθμών αυτοκινήτων στο 75% του συντελεστή αυτού με κλίμακα και
προσδιορισμό των κοινωνικών απαλλαγών και μειώσεων στα πλαίσια της παρ. 3 του άρθρου
202 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016
και του άρθρου 12 του Ν. 4558/2018 με διατήρηση αυτών ως έχουν ορισθεί και ισχύουν
σήμερα και ΣΤ) του τρίτου συντελεστή για “ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς” ύψους 2,35€/τ.μ. ετησίως για τα πρώτα
6.000τ.μ. και μείωση στο 60% για τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα για το έτος 2021 (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων)
(Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ
27. Έγκριση της Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2020 του Δήμου
Αθηναίων (Διεύθυνση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της αίτησης επιχορήγησης του Πανελλήνιου
Γυμναστικού Συλλόγου από το Δήμο Αθηναίων. (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετικό έγγραφο 16)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
29. Έγκριση της ενδοδικαστικής συμβιβαστικής ή μη επίλυσης σε συμβούλιο της διαφοράς από
αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “Δ. ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” κατά του Δήμου Αθηναίων
(Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Νομική Διεύθυνση) (Σχετικό
έγγραφο 12) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
30. Έγκριση ή μη του καθορισμού της αμοιβής του Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω, κ. Αθανάσιου Τσιρωνά,
για την ανάθεση της απαιτούμενης κατ΄ άρθρο 72 παρ. 1 περ. Ι΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
γνωμοδότησης για τη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του αιτήματος συμβιβαστικής
επίλυσης της διαφοράς μεταξύ των εναγόντων στις με ΓΑΚ 37989/2019, 59824/2020 αγωγές
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων, στο ποσό 2.000€
πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι 2.480€ (Νομική Διεύθυνση) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
31. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟ,
για την τοποθέτηση δύο (2) φωτιζόμενων επιγραφών στα κιγκλιδώματα του 2ου ορόφου κτιρίου
επί των οδών Λ. Αλεξάνδρας & Πανόρμου αντίστοιχα με διαφημιστικό μήνυμα (Διεύθυνση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 232732-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
32. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στην εταιρεία “IKIGAI E.E.”, για
την τοποθέτηση δύο (2) πανό τύπου δάκρυ και ενός πανιού σκίασης με διαφημιστικό μήνυμα
με προσανατολισμό κάθετο προς την όψη του κτιρίου επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 197
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 232731-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
33. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στον κ. POTTER ALEXANDROS
SIDDHARTH, για την τοποθέτηση τριών (3) επιγραφών διπλής όψης με διαφημιστικό μήνυμα
σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Ερμού αρ.86 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 234411-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
34. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στον κ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ, για
την τοποθέτηση μιας (1) επιγραφής με διαφημιστικό μήνυμα στα κιγκλιδώματα του εξώστη του
2ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Δ. Σούτσου 48 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 235177-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
35. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 30.000,00€ στην εταιρεία
“TAXIADVERTISING ΙΚΕ ΥΠΗΡ. ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ”, για την τοποθέτηση μιας φωτιζόμενης
επιγραφής διπλής όψης με διαφημιστικό μήνυμα κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί
της οδού Πανεπιστημίου 66 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 238028-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
36. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Α΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 228993-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
37. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Δ΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 229364-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
38. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της ΣΤ΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 229365-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
39. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Η΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 232723-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
40. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ζ΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 232730-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
41. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Β΄/2020 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 234400-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
42. Έγκριση ή μη για την απευθείας μίσθωση του ακινήτου επιφανείας 1.351,93 τ.μ. επί των οδών
Θήρας 27-29 & Αγαθουπόλεως 14 (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ.
224774-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
43. Έγκριση για Α) την εκμίσθωση έντεκα (11) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων (70%) που
προέκυψαν μετά την κλήρωση (30%) της 18ης Ιουνίου 2020, με τη διαδικασία της φανερής
πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και Β) τη
δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης των εν λόγω δημοτικών περιπτέρων λόγω
της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας (Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ
44. Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 578/2020 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά “έγκριση α.
διενέργειας διαγωνισμού μίσθωσης 120 ακινήτων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων με μειοδοτικό, φανερό, προφορικό διαγωνισμό και β. της
δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού στον Ημερήσιο Τύπο σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 270/81” όσον αφορά στο ελάχιστο εμβαδό των
ζητουμένων ακινήτων προσχολικής εκπαίδευσης, ήτοι 40τ.μ. (Διεύθυνση Δημοτικής
Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 224773-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ
45. Έγκριση ή μη για 1) τη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του
Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας με την επωνυμία “ΜΕΤΑδραση” – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη για
την υλοποίηση από κοινού δράσεων στον τομέα της αντιμετώπισης της αυξημένης
ευαλωτότητας πληθυσμών όπως οι άστεγοι ανήλικοι και 2) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου
για την υπογραφή του, καθώς και κάθε σχετικού εγγράφου (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
(Σχετικό έγγραφο 14) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
46. Έγκριση για Α) την κατάργηση θέσεως περιπτέρου επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 175, της
δικαιούχου Θ.Π. Ελένης Σιώκη και Β) τη μετατόπιση αυτού σε νέα θέση επί της συμβολής των
οδών Οστρόβου & Κρέσνας (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 97/2020 ομόφωνη πράξη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212489-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β.
ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
47. Έγκριση της εργοταξιακής σήμανσης και των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που
αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας της οδού Σιώκου, από την οδό Αυλώνος έως τη Λεωφ.
Κωνσταντινουπόλεως για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, για το προς εκτέλεση έργο:
“Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων Σειρά ΕΑ 157/2015” (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ.
108/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστκού Περιβάλλοντος) (Σχετικό
έγγραφο 11) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
48. Έγκριση για την κοπή τριών δένδρων (κυπαρίσσια) που φύονται εντός οικογενειακού τάφου με
στοιχεία 4/270 στο Α΄ Κοιμητήριο (με έξοδα του δικαιούχου του τάφου), λόγω των φθορών που
έχουν προκαλέσει στη στατική επάρκεια του θόλου και στα δομικά στοιχεία που περιβάλλουν το
μνήμα (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 98/2020 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Δημοτικής
Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 212490-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛ. ΣΚΙΑΔΑΣ
49. Έγκριση για τη χορήγηση άδειας διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Πραξιτέλους (από το ύψος
της οδού Κολοκοτρώνη έως την οδό Ευριπίδου) για χρονικό διάστημα δύο ημερών (Σχετική
είναι η υπ΄ αριθμ. 105/2020 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 227053-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΓ. ΚΟΛΛΑΤΟΣ
50. Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών
για τον χαρακτηρισμό ως πεζοδρόμου τμήματος της οδού Αιγίου (από Αρκαδίας έως Πύρρου)
στη συνοικία Γουδή της 7ης Δ.Κ. υπό την τήρηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό
Λειβαδείας (μεταξύ των οδών Πύρρου και Αρκαδίας) (Σχετική είναι η υπ΄ αριθμ. 104/2020
ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής &
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 227047-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
51. Έγκριση για την αριθμοδότηση ακινήτων που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 32,
περιοχής 69, επί της διατηρητέας οδού Πιτάνη (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 226142-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
52. Έγκριση για την αριθμοδότηση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 43,
περιοχής 75, στη συμβολή των οδών Κροκεών και Τηρέως, με τον αριθμό 19Α της οδού
Κροκεών (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 236072-20)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ
53. Έγκριση για την αλλαγή του αναγραφόμενου αριθμού κυκλοφορίας, στην πινακίδα σήμανσης
θέσης στάθμευσης, από ΚΗΟ 3482 σε ΚΗΙ 6033 και ΚΗΙ 9575 (εναλλάξ), για το
Οφθαλμιατρείο Αθηνών στην οδό Βησσαρίωνος 3-5 (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 226148-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]