Πως υποβάλλονται οι δηλώσεις νομικών προσώπων από τους λογιστές μισθωτούς

Απάντηση για το ζήτημα της υποβολής δήλωσης Νομικών Προσώπων από τον λογιστή μισθωτό της κάθε επιχείρησης δίνει η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση «Πώς υποβάλλεται η δήλωση εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2017 στις περιπτώσεις
α) Μη Μισθωτού Λογιστή και β) Μισθωτού Λογιστή;»  η ΑΑΔΕ  απαντά: «Τα Νομικά Πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες πρέπει προκειμένου να υποβληθεί η δήλωση του εντύπου Ν να εξουσιοδοτήσουν τον λογιστή (μισθωτό ή μη). Στην περίπτωση μη Μισθωτού Λογιστή να εξουσιοδοτήσουν αυτόν με το ρόλο του λογιστή ενώ στην περίπτωση Μισθωτού Λογιστή να εξουσιοδοτήσουν αυτόν ως εκπρόσωπο.»

Παράλληλα, θα πρέπει οι ανωτέρω λογιστές, μισθωτοί ή όχι, να συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο του οικονομικού επιμελητηρίου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΑΔΕ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΥΠΟΒΛΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ